0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wydatki na edukację a koszty uzyskania przychodu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ustawa o PIT mówi, że jako koszty uzyskania przychodu mogą zostać zakwalifikowane te wydatki, które poniesione zostały w celu osiągnięcia lub zachowania przychodów albo zabezpieczenia ich źródła. Wyjątkami od tej reguły są koszty wypisane w art. 23 rzeczonego aktu prawnego. Co ważne, wydatki na edukację są w tym katalogu wyłączeń nieobecne.

Aby wpisać je do kosztów uzyskania przychodu, należy klarownie udowodnić związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy poniesionym wydatkiem a osiągnięciem lub zachowaniem przychodu bądź zachowaniem jego źródła. Do tego potrzebna jest właściwa dokumentacja.

Wydatki na edukację mogą oznaczać szerokie spektrum różnych kosztów - np. czesne za studia, opłata za kurs językowy czy prawa jazdy. Pod to pojęcie można podpiąć także koszty zakupu fachowych literatury i prasy. Czy wszystkie wymienione wydatki można wpisać do kosztów uzyskania przychodu? Sprawdźmy.

Wydatki na edukację - studia dla przedsiębiorcy w kosztach uzyskania przychodu

Popularnym wydatkiem jest opłacanie czesnego za studia. To dla przedsiębiorców szansa na zdobycie nowych umiejętności i poszerzenie horyzontów. Kwestię tego, czy taki wydatek na edukację wyższą może zostać zakwalifikowany do kosztów uzyskania przychodu, poruszył Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej nr sygn. ITPB1/415-1145/11/DP wydanej w dniu 31.01.2012 r. Podkreślił on, że tutaj kluczowe jest ustalenie:

  • “czy takie wydatki związane są z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i które mają z nią związek,
  • czy takie wydatki służą tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia nie związanego z działalnością, a więc które co do zasady mają charakter osobisty.”

Dyrektor stwierdził, że wydatki na edukację, które umożliwiają przedsiębiorcy nabycie wiedzy i umiejętności koniecznych w prowadzeniu firmy, należy uznać za uzasadnione racjonalnie i gospodarczo, gdyż przyczyniają się do osiągnięcia przychodów z tego źródła.

Opisana interpretacja dotyczyła przedsiębiorcy wykonującego usługi logistyczno-spedycyjne. W jego przypadku wydatek na edukację wyższą w postaci czesnego na kierunek ekonomiczny ze specjalnością transportowo-logistyczną jest w świetle wspomnianych przepisów zasadny. Jeśli zamiast tego wybrałby np. polonistykę, trudno byłoby udowodnić związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy takim wydatkiem na edukację a przychodami. W tym wypadku studia mają charakter prywatny, niezwiązany z działalnością, dlatego nie można wpisać ich w koszty uzyskania przychodu. Ale nie zapominajmy o uniwersalnych studiach, na które wydatek można wpisać do kosztów firmowych - chodzi tu np. o marketing lub zarządzenie.

Uwaga!
Obok samego czesnego w koszty uzyskania przychodu można wpisać również wydatki na dojazd do szkoły i kupno materiałów naukowych - o ile zostaną one odpowiednio udokumentowane.

Podsumowując: wydatki na edukację w postaci studiów wyższych można wpisać do kosztów uzyskania przychodu, o ile wybrany kierunek jest adekwatny do typu wykonywanej działalności. W gestii podatnika leży udowodnienie związku między danym wydatkiem a osiąganymi przychodami.

Kursy językowe przedsiębiorcy

Następnym popularnym wydatkiem na edukację, jaki jest wpisywany do kosztów uzyskania przychodu, jest kurs językowy. Analogicznie jak w poprzednim przypadku tutaj także należy określić związek pomiędzy wydatkiem a osiąganym przychodem.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21.10.2010 r., nr sygn. IPPB1/415-778/10-2/RS:
“(...) Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie projektów multimedialnych, głównie w tematyce muzyki i radia. Firma, z którą Wnioskodawca współpracuje, rozszerza swoją działalność na Ukrainie i w Rosji. Wnioskodawca został zobligowany do wsparcia merytorycznego oddziału ukraińskiego w kwestii budowy i programowania tamtejszego radia internetowanego. W tym celu Wnioskodawca jest zmuszony rozmawiać w języku angielskim z tamtejszymi pracownikami. W związku z faktem, iż znajomość tego języka w przypadku Wnioskodawcy jest niewystarczająca, Wnioskodawca w celu utrzymania dalszej współpracy ze spółką G. i zachowania źródła przychodów, zmuszony jest podnieść swoje umiejętności w tym zakresie na specjalnym kursie.
W świetle powyższego należy stwierdzić, iż podnoszenie znajomości języka angielskiego przedsiębiorcy ma na celu zachowanie obecnego źródła przychodu oraz pozyskiwanie coraz większej liczby klientów. (...)”

Kluczowe jest więc właściwe uzasadnienie poniesionego kosztu i klarowne wskazanie, do jakich celów konieczna jest znajomość języków obcych.

Prawo jazdy przedsiębiorcy, jako wydatek na edukację

Nakłady na eksploatację samochodu - zakup paliwa, naprawy itp. - mogą stanowić koszty uzyskania przychodu. Mimo to nie można do nich zaliczyć opłat na kurs prawa jazdy kat. B i końcowy egzamin. Tak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 24.10.2011 r. (nr sygn. ITPB1/415-786/11/DP). Interpretacja dotyczyła podatniczki, która chciała wyrobić sobie prawo jazdy, wskazując przy tym, że takie uprawnienie usprawni jej dojazd do pracy i przyczyni się do pozyskania nowych źródeł przychodów. Dyrektor zaznaczył, że jeśli taki kurs miałby stanowić podnoszenie kwalifikacji zawodowych, musiałby ściśle wiązać się z wykonywaną działalnością. Podatniczka, która wnioskowała o interpretację indywidualną, była ratowniczką medyczną, dlatego też Dyrektor wskazał, że uzyskania prawa jazdy nie podwyższy jej kwalifikacji zawodowych, gdyż nie wiąże się bezpośrednio z wykonywaną działalnością. Dodał jeszcze, że wydatek na edukację w postaci kursu prawa jazdy ma raczej charakter osobisty, gdyż ułatwi jej życie prywatne. Dlatego też nie można wpisać go w koszty uzyskania przychodu.

Z interpretacji wynika, że gdyby przypadek dotyczył osoby kierującej karetką, wówczas wydatek na kurs prawa jazdy stałby się uzasadnionym i racjonalnym kosztem. Związek pomiędzy wydatkiem na edukację a przychodami najłatwiej chyba udowodnić w przypadku kursu na prawo jazdy na samochody ciężarowe - wtedy oczywisty jest fakt, że ma to związek z prowadzoną działalnością.

Wydatki na edukację - prasa i literatura fachowa

Kosztami uzyskania przychodu mogą być także wydatki na literaturę fachową, prasę branżową czy książki w formacie elektronicznym - jeśli rzecz jasna można wykazać ich związek z prowadzoną działalnością. Dla dentysty uzasadniony jest wydatek na podręczniki z przedmiotów z zakresu wszystkich procesów edukacyjnych w ramach Akademii Medycznej na wydziale lekarsko-stomatologicznym - to znaczy ogólnie rozumianej medycyny, nie tylko dziedzin dentystycznych. Taki wniosek ma potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 28.02.2008 r. (nr sygn. IBPB1/415-272/07/WRz).

Analogicznie jak przy wydatkach na studia, tutaj także można wyróżnić uniwersalną literaturę, którą można wpisać w koszty uzyskania przychodu - czyli na przykład podręczniki dotyczące marketingu czy zarządzania zespołem.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów