0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Składka z DRA za styczeń w rocznym rozliczeniu zdrowotnej w 2022

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej jest w tym roku przygotowane po raz pierwszy. Dlatego przedsiębiorcy mogą czuć się zagubieni przy ustalaniu wysokości kwoty wynikającej z rocznego wyliczenia. Podczas dokonywania rozliczenia należy podać informacje o wysokości należnych składek z DRA. Jakiej składki nie uwzględnia się w rocznym rozliczeniu składki zdrowotnej? Czy składka z DRA za styczeń w rocznym rozliczeniu zdrowotnej jest uwzględniana?

Rok składkowy – skala i liniowy

Zmiana przepisów w 2022 roku wprowadziła nowe pojęcie, jakim jest rok składkowy. W przypadku podatku liniowego i firm na skali podatkowej nie jest on tożsamy z rokiem kalendarzowym. Zgodnie z aktualnymi przepisami rok składkowy zaczyna się w lutym, a kończy w styczniu kolejnego roku.

Na potrzeby rocznego rozliczenia składki zdrowotnej uwzględniamy zatem składki należne za okres od lutego 2022 roku do stycznia 2023 roku (zapłacone od marca 2022 roku do lutego 2023 roku).

Natomiast dochód do wyliczenia rocznej składki zdrowotnej powinien być przyjęty z całego roku kalendarzowego 2022 (do stycznia do grudnia 2022). Roczna podstawa wymiaru składki nie może być niższa od iloczynu liczby miesięcy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w roku kalendarzowym, za który ustalony był dochód, i kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego.

Składka z DRA za styczeń w rocznym rozliczeniu zdrowotnej, czyli jakiej składki nie uwzględnia się w rocznym rozliczeniu?

Wprowadzenie roku składkowego, który trwa od lutego 2022 roku do stycznia, sprawia, że na potrzeby rocznego rozliczenia składki zdrowotnej uwzględniamy zatem składki należne za okres od lutego 2022 roku do stycznia 2023 roku (zapłacone od marca 2022 roku do lutego 2023 roku). 

Przy wyliczeniu rocznej składki zdrowotnej nie bierze się pod uwagę składek z DRA za styczeń 2022 roku (opłaconej w lutym 2022 roku) w kwocie 419,92 zł.

Składka z DRA za styczeń w rocznej zdrowotnej wpłynie na powstanie nadpłat/niedopłat

W przypadku osób, które prowadziły działalność cały rok 2022 i kontynuują tę samą formę opodatkowania w 2023 roku, nadpłaty i niedopłaty nie powinny wystąpić (jeśli nie nastąpiły duże zmiany w dochodzie).

Natomiast w przypadku osób, które rozpoczęły działalność w trakcie roku, najprawdopodobniej powstanie nadpłata składki zdrowotnej

Przykład 1.

Działalność założona w listopadzie 2022 roku na skali (w kolejnym roku jest kontynuacja). Dochód z działalności jest poniżej minimalnej. 

Na potrzeby rocznego rozliczenia składki zdrowotnej uwzględniamy składki należne z DRA za listopad, grudzień 2022 roku oraz styczeń 2023 roku, czyli za 3 miesiące.

Liczba miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności przyjętych do wyliczenia podstawy: 2 (listopad, grudzień 2022).

W tym przypadku do zwrotu będzie wysokość jednej składki.

U osób, które zamknęły/zawiesiły działalność w trakcie roku, najczęściej powstanie niedopłata na składce zdrowotnej.

Przykład 2. 

Działalność zakończona w marcu 2022 roku na skali. Dochód z działalności jest poniżej minimalnej. 

Na potrzeby rocznego rozliczenia składki zdrowotnej uwzględniamy składki należne z DRA za luty i marzec 2022 roku (nie bierze się pod uwagę składki z DRA za styczeń 2022 roku), czyli za 2 miesiące.

Liczba miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności  przyjętych do wyliczenia podstawy: 3 (styczeń, luty, marzec 2022 roku).

W tym przypadku do zapłaty będzie wysokość jednej składki.

W tym roku po raz pierwszy ma miejsce rozliczenie rocznej składki zdrowotnej, dlatego pojawia się wiele nowych zagadnień i należy wiedzieć, kiedy będą miały zastosowanie. Składka z DRA za styczeń 2022 roku w rocznej zdrowotnej nie jest uwzględniana w przypadku rozliczania się na skali lub podatkiem liniowym.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów