Poradnik Przedsiębiorcy

Składki ZUS osoby współpracującej a odliczenie od dochodu

Przedsiębiorca, który korzysta z pomocy członka najbliższej rodziny jest zobowiązany odprowadzać z tego tytułu składki ZUS jako, że korzysta w działalności z pomocy osoby współpracującej. Składki ZUS osoby współpracującej z reguły odprowadzane są na zasadach takich jak w przypadku przedsiębiorcy a nie jak w przypadku zatrudnianych innych pracowników. Jedynym wyjątkiem jest to, że za osobę współpracującą przedsiębiorca nie może opłacać preferencyjnych ZUS. Nawet więc w przypadku, gdy przedsiębiorca rozpoczął działalność i korzysta z ulgi dla nowych firm płacąc “mały ZUS”, to za osobę współpracującą opłaca pełne składki. Czy składki ZUS osoby współpracującej przy prowadzeniu działalności gospodarczej pomniejszą podatek dochodowy? W jaki sposób je odliczać – bezpośrednio przy zaliczce czy można w księgując w kosztach? Szczegóły poniżej.

Składki ZUS osoby współpracującej i odliczenie ich od dochodu

Przedsiębiorca korzystający w prowadzonej działalności z pomocy osoby współpracującej w związku z opłacaniem składek społecznych ZUS może tak samo jak składki opłacane za siebie odliczyć je od dochodu, pod warunkiem że wcześniej nie zostały one zaliczone do kosztów działalności.

Jak odliczyć składki ZUS osoby współpracującej przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy?

Składki społeczne opłacane za osobę współpracującą przedsiębiorca będzie mógł zatem odliczyć od dochodu przy wyliczaniu podstawy opodatkowania a zdrowotne w części podlegającej odliczeniu pomniejszą podatek do zapłaty:

  1. Przychody od początku roku - koszty od początku roku = dochód
  2. Dochód - suma opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (zarówno składek samego przedsiębiorcy jak i osoby współpracującej) = dochód do opodatkowania
  3. Podstawa opodatkowania czyli dochód do opodatkowania zaokrąglony do pełnych złotych. Oczywiście opłacone składki pomniejszają podstawę opodatkowania pod warunkiem, że nie zostały zaliczone wcześniej do kosztów działalności. Natomiast uiszczone składki zdrowotne zarówno przedsiębiorcy jak i osoby współpracującej będą pomniejszały już podatek dochodowy wyliczany przy zaliczkach. Przy zasadach ogólnych więc wyliczenie zaliczki będzie kontynuowane:
  4. Podstawa opodatkowania x 17% - kwota zmniejszająca podatek (525,12 zł) = podatek (liczony od początku roku)
  5. Podatek (liczony od początku roku) - suma opłaconych składek zdrowotnych przedsiębiorcy i osoby współpracującej (pamiętając, że podaje się jedynie cześć podlegającą odliczeniu czyli nie całą składkę zdrowotną 9% a jedynie 7,75% podstawy wymiaru składki) = Podatek (pomniejszony o zapłacone składki zdrowotne).
  6. Podatek (pomniejszony o zapłacone składki zdrowotne) - zapłacone zaliczki na podatek w poprzednich okresach = podatek za dany okres
  7. Podatek za dany okres po zaokrągleniu do pełnych złotych stanowi wielkość zaliczki na podatek dochodowy za dany okres.

Korzystając więc w prowadzonej działalności z pomocy osoby współpracującej przedsiębiorca ma obowiązek opłacać składki ZUS za tę osobę wyliczane nie jak przy zatrudnianiu innych pracowników ale jak w przypadku samego przedsiębiorcy (pełne składki ZUS, osoba współpracująca nie ma możliwości korzystania z preferencyjnych składek czy innych ulg). Składki społeczne za osobę współpracującą osoba prowadząca działalność będzie mogła jednak, tak jak składki opłacane za siebie, odliczyć od dochodu a o składki zdrowotne opłacone za siebie i osobę współpracującą przedsiębiorca pomniejszy należy urzędowi skarbowemu podatek dochodowy.

Rozliczanie osób współpracujących w systemie wFirma.pl

Niektóre systemy księgowości online posiadają funkcję rozliczania osób współpracujących. Przykładem jest system wFirma.pl, w którym można rozliczać osoby współpracującej bezumownie oraz zatrudnione na podstawie umowy o pracę. informacje na temat osoby współpracującej wprowadza się poprzez: USTAWIENIA » PODATKI » ZUS » DODAJ OSOBĘ WSPÓŁPRACUJĄCĄ.

Składki ZUS osoby współpracującej - czy można je odliczyć? - dodawanie osoby współpracującej

Składki ZUS osoby współpracującej - czy można je odliczyć? - dane osoby współpracującej

Tak wprowadzona osoba współpracująca pojawi się na deklaracji ZUS-DRA generowanej na koniec miesiąca poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ.

Składki ZUS osoby współpracującej - czy można je odliczyć? - generowanie deklaracji DRA

Na podstawie dodania informacji o płatności do wygenerowanej wcześniej deklaracji ZUS-DRA (funkcja Rozlicz) składki ZUS osoby współpracującej jak i samego przedsiębiorcy czy też innych pracowników zostaną odliczone przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy z działalności przedsiębiorcy.