0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Składki ZUS osoby współpracującej a odliczenie od dochodu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca, który korzysta z pomocy członka najbliższej rodziny jest zobowiązany odprowadzać z tego tytułu składki ZUS jako, że korzysta w działalności z pomocy osoby współpracującej. Składki ZUS osoby współpracującej z reguły odprowadzane są na zasadach takich jak w przypadku przedsiębiorcy a nie jak w przypadku zatrudnianych innych pracowników. Jedynym wyjątkiem jest to, że za osobę współpracującą przedsiębiorca nie może opłacać preferencyjnych ZUS. Nawet więc w przypadku, gdy przedsiębiorca rozpoczął działalność i korzysta z ulgi dla nowych firm płacąc “mały ZUS”, to za osobę współpracującą opłaca pełne składki społeczne. Czy składki ZUS osoby współpracującej przy prowadzeniu działalności gospodarczej pomniejszą podatek dochodowy? W jaki sposób je odliczać – bezpośrednio przy zaliczce czy można w księgując w kosztach? Szczegóły poniżej.

Składki ZUS osoby współpracującej i odliczenie ich od dochodu

Przedsiębiorca korzystający w prowadzonej działalności z pomocy osoby współpracującej w związku z opłacaniem składek społecznych ZUS może tak samo jak składki opłacane za siebie odliczyć je od dochodu, pod warunkiem że wcześniej nie zostały one zaliczone do kosztów działalności.

Jak odliczyć składki ZUS osoby współpracującej przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy?

Składki społeczne opłacane za osobę współpracującą przedsiębiorca będzie mógł zatem odliczyć od dochodu przy wyliczaniu podstawy opodatkowania:

  1. Przychody od początku roku - koszty od początku roku = dochód
  2. Dochód - suma opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (zarówno składek samego przedsiębiorcy jak i osoby współpracującej) = dochód do opodatkowania
  3. Podstawa opodatkowania czyli dochód do opodatkowania zaokrąglony do pełnych złotych. Oczywiście opłacone składki pomniejszają podstawę opodatkowania pod warunkiem, że nie zostały zaliczone wcześniej do kosztów działalności. Przy zasadach ogólnych więc wyliczenie zaliczki będzie kontynuowane:
  4. Podstawa opodatkowania x 17% - kwota zmniejszająca podatek = podatek (liczony od początku roku)
  5. Podatek (liczony od początku roku) - zapłacone zaliczki na podatek w poprzednich okresach = podatek za dany okres
  6. Podatek za dany okres po zaokrągleniu do pełnych złotych stanowi wielkość zaliczki na podatek dochodowy za dany okres.

Korzystając więc w prowadzonej działalności z pomocy osoby współpracującej przedsiębiorca ma obowiązek opłacać składki ZUS za tę osobę wyliczane nie jak przy zatrudnianiu innych pracowników ale jak w przypadku samego przedsiębiorcy (pełne składki ZUS, osoba współpracująca nie ma możliwości korzystania z preferencyjnych składek czy innych ulg). Składki społeczne za osobę współpracującą osoba prowadząca działalność będzie mogła jednak, tak jak składki opłacane za siebie, odliczyć od dochodu.

Od 2022 roku składka zdrowotna za osobę współpracującą nie pomniejszy podatku do zapłaty.

Rozliczanie osób współpracujących w systemie wFirma.pl

Niektóre systemy księgowości online posiadają funkcję rozliczania osób współpracujących. Przykładem jest system wFirma.pl, w którym można rozliczać osoby współpracującej bezumownie oraz zatrudnione na podstawie umowy o pracę. informacje na temat osoby współpracującej wprowadza się poprzez: USTAWIENIA » PODATKI » ZUS » DODAJ OSOBĘ WSPÓŁPRACUJĄCĄ.

Składki ZUS osoby współpracującej - dodawanie osoby współpracującej

Składki zus osoby współpracującej - dane osoby współpracującej

 

Tak wprowadzona osoba współpracująca pojawi się na deklaracji ZUS-DRA generowanej na koniec miesiąca poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ.

Na podstawie dodania informacji o płatności do wygenerowanej wcześniej deklaracji ZUS-DRA (funkcja Rozlicz) składki ZUS osoby współpracującej jak i samego przedsiębiorcy czy też innych pracowników zostaną odliczone przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy z działalności przedsiębiorcy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów