0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 – czego dotyczą pytania?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej uczestnictwo w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowe. Za odmowę udziału grozi kara grzywny w wysokości do 5000 zł. Czym jest Spis Powszechny i na jakie pytania należy odpowiedzieć?

Spis Powszechny – kogo dotyczy i do kiedy trwa?

Spis Powszechny według założeń ma zawierać aktualne i wiarygodne dane dotyczące tego, jak kształtuje się ludność w Polsce. Zobligowani do jego wypełnienia są nie tylko obywatele Polski, ale również emigranci. Muszą go też przekazać cudzoziemcy przebywający na terytorium Polski w trakcie trwania spisu.

Od 2021 roku obligatoryjną formą przekazania informacji jest zapis internetowy. W sytuacji gdy dana osoba będzie miała kłopot z uzupełnieniem formularza, możliwą metodą będzie spis telefoniczny, jednak dokonać go będzie można dopiero od maja. Możliwe w późniejszym czasie będzie także skorzystanie osobiście z pomocy rachmistrza spisowego.

Termin na wypełnienie obowiązku uzupełnienia formularzu przesunięto o trzy miesiące. To oznacza, że Spis Powszechny będzie odbywać się od 1 kwietnia do 30 września, a nie jak przewidywano – do 30 czerwca 2021 roku.

Spis Powszechny – na jakie pytania należy odpowiedzieć?

Do pytań w formularzu dołączone są podpowiedzi oraz dodatkowe informacje, aby doprecyzować pytanie, gdyby nie było ono zrozumiałe. Na stronie internetowej dotyczącej spisu można wypełnić wersję demonstracyjną formularza, aby wcześniej przekonać się, jak to będzie wyglądało. Wpisane dane zostaną usunięte – nie będą przetwarzane ani przechowywane. Liczba pytań, którą otrzyma konkretna osoba, będzie uzależniona od udzielonych odpowiedzi, tj. konieczności dokładniejszego opisu sytuacji. W związku z tym część osób na wypełnienie wniosku przeznaczy więcej czasu. Spis Powszechny obejmuje pytania odnośnie danych osobowych i innych informacji osobowych, adresu zamieszkania, osób mieszkających z nami, relacji rodzinnych, tj. podanie danych współmałżonka oraz dzieci, informacji na temat osób przebywających za granicą, emigrantów krótkookresowych, emigrantów długookresowych oraz informacji dotyczących zamieszkiwanego mieszkania.

Istotne jest, że samospis jest możliwy jedynie w ciągu 14 dni od czasu pierwszego zalogowania.

Spis powszechny – nagroda za wypełnienie

W celu zalogowania się do formularza niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego lub korzystanie z bankowości elektronicznej z nim połączonej. W sytuacji gdy dana osoba nie ma Profilu Zaufanego, możliwe jest zalogowanie się poprzez wpisanie numeru PESEL i nazwiska rodowego.

Spis Powszechny może uzupełnić osobno każdy z członków rodziny lub jedna osoba za całą rodzinę. Wówczas wystarczy podać relacje rodzinne oraz przypisać danych członków do formularza – np. dzieci i współmałżonka.

Ma zostać zorganizowana loteria dla osób uczestniczących w spisie. W celu wzięcia w niej udziału należy wyrazić na to zgodę. Nagrodą główną mają być samochody – jeden na każde z województw. Innymi nagrodami, których mogą oczekiwać uczestnicy loterii, są bony o wartości 500 zł oraz 1000 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów