0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprawdź, jakie zmiany zaszły w PIT w roku 2016!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każdy podatnik ma obowiązek złożenia rocznej deklaracji podatkowej do urzędu skarbowego. Jednak rok 2016 przyniósł znaczne zmiany w PIT. Dlatego też przed złożeniem deklaracji warto dowiedzieć się, czego one dotyczą.

Jak złożyć deklarację PIT za rok 2016

Składanie deklaracji podatkowych staje się coraz wygodniejsze. Podatnicy mogą sobie zaoszczędzić stanie w długich kolejkach w urzędzie skarbowym lub na poczcie. Łatwiejszym i znacznie szybszym sposobem jest złożenie deklaracji PIT przez internet. Dostępnych jest coraz więcej programów, które pomagają podatnikowi przy właściwym wypełnieniu zeznania podatkowego.

Niemniej deklarację podatkową można złożyć na trzy sposoby, a mianowicie:

 • osobiście w urzędzie skarbowym,
 • wysłać pocztą do urzędu skarbowego,
 • wysłać przez internet w formie elektronicznej.

Kiedy mija termin złożenia PIT za 2016?

Jeśli podatnik rozlicza się za pomocą ryczałtu lub karty podatkowej, złożenia rocznej deklaracji powinien dokonać do 31 stycznia. Jako że 31 stycznia przypadał w tym roku w niedzielę, termin ten był przedłużony do 1 lutego.

Natomiast pozostali podatnicy na złożenie deklaracji podatkowej mają czas do 30 kwietnia. Jednak w tej kwestii nastąpiły zmiany w PIT w 2016 roku - 30 kwietnia przypada w niedzielę, więc ostateczny termin złożenia deklaracji mija 2 maja 2016 roku. Jest to dobra informacja dla zapominalskich podatników.

Zmiany wzorów deklaracji PIT

Zmiany, które pojawiły się w 2016 roku, dotyczą również wzorów niektórych deklaracji podatkowych.

Zmianom uległy wzory następujących formularzy:  

 • PIT-36,  

 • PIT-36L,  

 • PIT-37,

 • PIT-38,  

 • PIT-39,  

 • PIT-40,  

 • PIT/D i PIT/O,  

 • PIT/B,  

 • PIT/M,  

 • PIT/Z,

 • PIT/ZG.

Przed wypełnieniem rocznej deklaracji podatkowej należy upewnić się, czy posiadany formularz jest aktualny, bo przesłanie deklaracji na nieaktualnym formularzu będzie wiązało się z ponownym jej złożeniem, tym razem na właściwym druku.

Składanie corocznego oświadczenia o wspólnym opodatkowaniu nie będzie już konieczne

Do tej pory podatnicy, którzy dokonywali wspólnego rozliczenia podatku dochodowego ze współmałżonkiem, zobowiązani byli do corocznego składania w urzędzie skarbowym oświadczenia o wspólnym rozliczaniu dochodu.

Zmiany w rozliczeniach deklaracji, w 2016 roku znoszą ten obowiązek. Małżeństwo, które osiąga przychód z prowadzonej wspólnie działalności, nie musi już co roku składać takiego oświadczenia. Pismo to wystarczy przekazać do urzędu skarbowego raz i będzie ono ważne aż do odwołania.

Koniec obowiązku uzasadniania korekty

Kolejne zmiany, które pojawiły się w 2016 roku, z pewnością ucieszą podatników. Bowiem do tej pory podczas składania korekty deklaracji podatkowej podatnik musiał do niej dołączyć uzasadnienie korekty - służył do tego druk ORD-ZU. Obecnie nie ma już obowiązku składania takiego pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty - wystarczy ponownie złożyć deklarację, zaznaczając, że jest to deklaracja korygująca.

Ulga na dziecko bez załącznika PIT/UZ

Do roku 2016 podatnicy korzystający z ulgi  na dziecko wraz z deklaracją podatkową składali załącznik PIT/UZ, gdy przysługiwał im zwrot niewykorzystanej części ulgi. Nowe przepisy znoszą obowiązek składania tego załącznika. Od tej pory ulga na dziecko będzie bezpośrednio uwzględniana w deklaracji PIT-36 lub PIT-37.

Przychody małoletnich dzieci rozlicz na PIT/M

Podatnik będący rodzicem lub opiekunem małoletniego dziecka, które uzyskuje własne dochody, zobowiązany jest wykazać je w rocznej deklaracji. Wówczas dochody te podatnik wykazuje na załączniku PIT/M, w którym umieszcza wysokość dochodu uzyskanego przez małoletniego.

Zmiany objęły także ten załącznik. Bowiem od tej pory rozliczenie na PIT/M będzie możliwe w sytuacji, gdy rodzic w stosunku do jednego dziecka posiada wyłączne prawo do pobierania korzyści, natomiast w stosunku do drugiego dziecka prawo to przysługuje obojgu rodzicom bądź opiekunom.

Należy jednak mieć na względzie, że jeśli dziecko rozlicza uzyskany przychód samodzielnie lub gdy jego dochodów nie trzeba doliczać do deklaracji, nie składa się załącznika PIT/M.

Zmiany te mają na celu usprawnić składanie rocznych deklaracji podatkowych. Podatnik musi jednak pamiętać, by wywiązać się z obowiązku złożenia deklaracji w terminie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów