0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż paliwa GTU – jak wybrać prawidłowe?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jestem właścicielem stacji benzynowej. Moimi nabywcami są zarówno osoby prywatne, jak i firmy. Jako podatnik VAT składam plik JPK_VAT oraz deklarację VAT. Czy w związku z nowym plikiem JPK_V7 będę zobowiązany do stosowania dodatkowych oznaczeń? Ewentualnie proszę o informację, czy sprzedaż paliwa GTU powinna być oznaczona oraz jakie GTU dla paliwa jest odpowiednie?

Zbigniew, Warszawa

 

Od 1 października 2020 roku podatnicy VAT czynni dokonujący sprzedaży paliwa, m.in.:

  • olejów opałowych i napędowych,
  • paliw ciekłych,
  • gazu płynnego (LPG),
  • benzyn lotniczych, silnikowych

zobowiązani są do oznaczania sprzedaży w nowym pliku JPK kodem GTU 02.

Lista towarów objętych oznaczeniem GTU 02 znajduje się w art. 103 ust. 5aa ustawy o podatku od towarów i usług.

Sprzedaż paliwa GTU – kiedy oznaczamy?

Obowiązek oznaczania sprzedaży towarów dotyczy transakcji udokumentowanych fakturą, wobec których sprzedaż, zapłata lub wystawienie faktury nastąpiły po 30 września 2020 roku. Zatem transakcja, której obowiązek podatkowy na gruncie VAT powstał począwszy od 1 października, obowiązkowo powinna być objęta oznaczeniem GTU.

Oznaczenie GTU nadaje się fakturze w pliku JPK w części ewidencyjnej – nie ujmuje się go bezpośrednio na wystawianej fakturze.

Przykład 1.

Pani Iwona prowadzi stację benzynową. We wrześniu wystawiła faktury z tytułu sprzedaży LPG. Czy wskazana sprzedaż wywołuje konieczność oznaczenia kodu GTU w pliku JPK_V7?

Nie, powyższa transakcja nie powoduje konieczności oznaczania jej kodem GTU w pliku JPK, z uwagi na fakt, iż zgodnie z obowiązkiem podatkowym zostanie ujęta w pliku JPK za wrzesień. Nowe zasady stosowania oznaczeń odnoszą się do sprzedaży paliw począwszy od października.

Przykład 2.

Pan Grzegorz będący podatnikiem zwolnionym z VAT sprzedaje LPG. Czy w związku z koniecznością oznaczania sprzedaży LPG kodem GTU 02 on również będzie do tego zobligowany od października 2020 roku?

Nie, obowiązek wysyłki nowej struktury JPK od października 2020 roku, w tym oznaczania kodów GTU, dotyczy podatników VAT czynnych. W związku z tym pan Grzegorz nie będzie zobligowany do oznaczania sprzedaży kodem GTU.

Przykład 3.

Pan Jan sprzedający paliwo napędowe wystawi w październiku faktury sprzedaży na rzecz firm. Faktury dokumentują sprzedaż paliwa dokonaną we wrześniu. Czy w związku z powyższym pan Jan będzie zobowiązany wykazać sprzedaż w pliku JPK za październik i oznaczyć ją kodem GTU 02?

Nie. Mimo że podatnik zobowiązany jest do oznaczania transakcji (sprzedaży paliwa) w pliku JPK kodem GTU 02, nie będzie stosował oznaczenia wobec wskazanych transakcji z uwagi na fakt, iż zgodnie z obowiązkiem podatkowym zostaną one wykazane w pliku JPK składanym za wrzesień.

Sprzedaż paliwa GTU a kasa fiskalna

Tak jak wskazano, obowiązek oznaczania sprzedaży paliwa, olejów itd. kodem GTU 02 w części ewidencyjnej pliku dotyczy transakcji udokumentowanych fakturą VAT. Powyższe oznacza, że sprzedaż paragonowa na rzecz osób prywatnych, która jest ewidencjonowana na kasie fiskalnej, takiego wymogu nie posiada. Wyjątkiem w sytuacji sprzedaży udokumentowanej na kasie fiskalnej jest wystawienie paragonu fiskalnego z NIP-em nabywcy do kwoty 450 zł. W takim przypadku paragon stanowi fakturę uproszczoną, którą należy wykazać w pliku JPK jako osobną pozycję, analogicznie do faktury sprzedaży VAT.

Przykład 4.

Pan Janusz sprzedaje LPG na swojej stacji. Wśród klientów ma zarówno firmy, jak i osoby prywatne. Sprzedaż na rzecz firm dokumentuje fakturą, natomiast sprzedaż na rzecz osób prywatnych na kasie fiskalnej. Czy od 1 października 2020 roku będzie zobowiązany stosować oznaczenia kodu GTU 02 wobec całej swojej sprzedaży?

Nie, oznaczenia stosować należy jedynie względem faktur sprzedaży, natomiast sprzedaż na rzecz osób prywatnych udokumentowana paragonami fiskalnymi nie podlega obowiązkowi oznaczenia w pliku JPK.

Przykład 5.

Pan Damian sprzedaje olej napędowy, głównie na rzecz osób prywatnych, natomiast zdarzają się przypadki, w których wystawia paragon fiskalny z numerem NIP nabywcy. Czy będzie zobowiązany do stosowania kodu GTU 02 w pliku JPK?

Tak, w nowym pliku JPK pan Damian będzie zobowiązany wyszczególniać paragony fiskalne z NIP-em nabywcy i oznaczyć je kodem GTU 02. Wobec pozostałej sprzedaży nie należy stosować oznaczenia.

Sprzedaż na rzecz osób prywatnych, udokumentowana paragonem fiskalnym bez wskazanego numeru NIP, ujmowana jest w pliku JPK_V7 w formie zbiorczego wpisu – na podstawie ŁRO (łączny raport okresowy). Wobec przychodu ŁRO nie stosuje się oznaczenia GTU.

Sprzedaż paliwa GTU - jakie GTU?

Faktura do paragonu a GTU 02

Sprzedaż paliwa i olejów na rzecz osób prywatnych może być udokumentowana na dwa sposoby:

  • paragonem fiskalnym,
  • fakturą sprzedaży.

Jeśli nabywca będący osobą prywatną w ciągu 3 miesięcy – licząc od końca miesiąca, w którym miała miejsce sprzedaż – zwróci się do sprzedawcy z prośbą o wystawienie faktury, sprzedawca ma obowiązek to zrobić. Wówczas sprzedaż będzie udokumentowana zarówno paragonem fiskalnym, jak i fakturą sprzedaży. Jak w takiej sytuacji stosuje się oznaczenie GTU 02?

Z uwagi na fakt, iż obowiązek oznaczenia kodu GTU dotyczy faktury sprzedaży – niezależnie od tego, czy nabywcą jest firma, czy też osoba prywatna – w powyższym przypadku obowiązkowo w pliku JPK sprzedawca zobowiązany jest do oznaczenia faktury kodem GTU 02. W pliku zostanie zatem wykazany ŁRO na sumę łączną sprzedaży i faktura z oznaczeniem GTU 02. Mimo ujęcia ŁRO i faktury w wartościach całkowitych przychód nie zostanie zdublowany, ponieważ faktura będzie uzewnętrzniona jedynie w części ewidencyjnej pliku i nie wpływać na wartości wykazywane w części deklaracyjnej. Dodatkowo faktura do paragonu oznaczana jest w pliku JPK symbolem FP.

Szczegółowe informacje na temat faktur do paragonu w nowym pliku JPK zostały opisane w artykule: Faktura do paragonu w JPK.

Sprzedaż paliwa GTU – jak oznaczyć w systemie wFirma.pl

Użytkownicy systemu wFirma.pl mogą skorzystać z automatycznego oznaczania transakcji kodem GTU w pliku JPK. Aby było to możliwe, konieczne jest określenie kodów GTU, jakie występują w ramach prowadzonej działalności w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK_V7:

Sprzedaż paliwa GTU - oznaczenie kod GTUOkreślenie GTU umożliwia oznaczenie wskazanym kodem towaru na magazynie dla użytkowników posiadających pakiet z Magazynem. Oznaczenie można zmienić lub nadać je (w przypadku braku modułu magazynowego) podczas wystawiania faktury sprzedaży w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ:

Sprzedaż paliwa GTU - fakturaWięcej informacji na temat kodów GTU w systemie przedstawia artykuł: Kody grup towarów i usług – GTU w JPK_V7.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów