0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż samochodu firmowego VAT-marża - kiedy jest możliwa?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy, którzy sprzedają samochody firmowe, często mają wątpliwości, czy mogą zastosować opodatkowanie na zasadach VAT-marża, jeżeli nie przysługiwało im prawo do odliczenia VAT przy zakupie. Obecnie sprzedaż samochodu firmowego VAT-marża jest  organy podatkowe dopuszczają taką możliwość.

Na czym polega procedura VAT-marża przy sprzedaży samochodu firmowego?

Sprzedaż samochodu firmowego VAT-marża polega na tym, że opodatkowana nie jest cała kwota sprzedaży, lecz marża stanowiącej różnicę między całkowitą kwotą, którą zapłacić ma nabywca towaru a kwotą nabycia pomniejszoną o kwotę podatku. Tym samym sprzedawca odprowadza VAT jedynie od marży, jaką naliczył. Poza tym nie będzie miał możliwości odliczenia VAT od faktury zakupu. Dodatkowo faktura VAT marża powinna zawierać odpowiednie określenie: „procedura marży dla biur podróży”, "procedura marży - dzieła sztuki", "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki" lub "procedura marży - towary używane".

Sprzedaż samochodu firmowego VAT-marża - kiedy można zastosować VAT-marża?

Szczególna procedura VAT-marża została ograniczona do wąskiego katalogu transakcji. Dotyczy to jedynie czynności z zakresu:

 • usług turystycznych,
 • dostaw dzieł sztuki,
 • dostaw przedmiotów kolekcjonerskich i antyków,
 • dostaw towarów używanych.

Procedura VAT-marża przy dostawie towarów używanych zakupionych od określonych podmiotów

Zgodnie z art. 120 ust. 10 ustawy o VAT procedurę VAT-marża stosuje się w odniesieniu do sprzedaży m.in. dostawy towarów używanych, które podatnik nabył od:

 • osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15 lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;
 • podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113 (zwolnienie z VAT przedmiotowe lub ze względu na obroty do 200 tys. PLN);
 • podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5;
 • podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
 • podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Ważne!

Przez towary używane zgodnie z art. 120 ust. 1 pkt 4 należy rozumieć ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie.

Sprzedaż samochodu firmowego na fakturę VAT

Sprzedaż firmowego pojazdu opodatkowana jest co do zasady podstawową 23-procentową stawką VAT. Jednak ze zwolnienia z podatku mogą korzystać przedsiębiorcy o ile:

 • samochód był użytkowany tylko do celów działalności zwolnionej z VAT,

 • przy nabyciu pojazdu nie przysługiwało podatnikowi odliczenie VAT.

Tym samym podstawowym czynnikiem determinującym obowiązek opodatkowania sprzedaży podatkiem VAT jest kwestia użytkowania pojazdu do celów działalności opodatkowanej.

Sprzedaż samochodu firmowego VAT-marża

Przedsiębiorcy często zastanawiają się, czy sprzedając pojazd firmowy zakupiony na fakturę VAT-marża, mogą zastosować szczególną procedurę VAT-marża również przy sprzedaży firmowego środka trwałego. Sprzedaż samochodu firmowego VAT-marża w takiej sytuacji nie było możliwe jeszcze do 2013 roku. Zdaniem fiskusa szczególna procedura rozliczania VAT dotyczyła m.in. towarów używanych przeznaczonych do dalszej odsprzedaży, a nie składników majątku wykorzystywanych w działalności.

Przełom nastąpił dopiero w 2014 roku po interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2014 roku (nr sygn. ILPP2/443-243/14-4/MR). Organ stwierdził, że szczególna procedura dotyczy dostawy towarów używanych “nabytych w okolicznościach wymienionych w art. 120 ust. 10 ustawy”. Zatem jeżeli podatnik dokonał zakupu od podmiotów wymienionych w powyższym przepisie, zgodnie ze stanowiskiem organów skarbowych sprzedaż samochodu firmowego VAT-marża jest dopuszczalna. Jednak aby mieć stuprocentową pewność co do stosowania przepisów, należałoby wystąpić o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej na wniosku ORD-IN. Interpretacje wydawane są w indywidualnych sprawach i nie stanowią zabezpieczenia dla osób trzecich.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów