Poradnik Przedsiębiorcy

Odwrotne obciążenie przy sprzedaży telefonów komórkowych

1 lipca 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT, która wprowadziła fundamentalne zmiany w zakresie mechanizmu odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych. Na mocy przepisów katalog towarów, względem których zastosowanie ma odwrotne obciążenie, został poszerzony o sprzedaż telefonów komórkowych. Natomiast kolejna nowelizacja ustawy weszła w życie 2017 roku i po raz kolejny poszerzyła katalog transakcji objętych odwrotnym obciążeniem o m.in. usługi budowlane czy sprzedaż procesorów oraz złota.

Odwrotne obciążenie - podstawowe zasady

Odwrotne obciążenie polega na tym, że obowiązek rozliczenia podatku VAT spoczywa na nabywcy towarów. Ma zastosowanie wobec towarów wymienionych w załączniku 11 ustawy o VAT. Sprzedawca dokonujący sprzedaży towarów objętych procedurą odwrotnego obciążenia nie nalicza podatku VAT, podaje jedynie cenę netto. Dodatkowo na fakturze sprzedaży powinien ująć adnotację o odwrotnym obciążeniu.

Ważne!

Na mocy nowelizacji ustawy o VAT, która obowiązuje od 2017 roku, procedurą odwrotnego obciążenia objęte zostało również świadczenie usług budowlanych wymienionych w załączniku 14 ustawy o VAT, jeżeli przedsiębiorca świadczy te usługi jako podwykonawca.

Odwrotne obciążenie - katalog towarów

W załączniku 11 ustawy o VAT został uregulowany katalog towarów, względem których zastosowanie ma odwrotne obciążenie. Tym samym wśród towarów, przy zakupie których VAT nalicza nabywca znalazły się m.in.:

  • złoto w postaci surowca, półproduktu lub proszku,

  • aluminium nieobrobione plastycznie,

  • telefony komórkowe (w tym smartfony),

  • arkusze żeberkowane ze stali niestopowej.

Warto zaznaczyć, że odwrotne obciążenie dotyczy sprzedaży telefonów komórkowych dopiero po przekroczeniu określonego przepisami limitu. Mianowicie, odwrotne obciążenie przy sprzedaży telefonów komórkowych będzie mieć zastosowanie, jeżeli wartość dostarczanych towarów (bez kwoty podatku) na rzecz jednego odbiorcy przekroczy 20 000 zł. Oznacza to, że jeżeli sprzedaż w ramach jednolitej gospodarczo transakcji nie przekroczy wspomnianego limitu, wówczas sprzedawca towaru będzie zobowiązany naliczyć podatek.

Ważne!

W 2017 roku na mocy nowelizacji ustawy o VAT został poszerzony katalog towarów objętych odwrotnym obciążeniem o takie pozycje jak sprzedaż procesorów (gdy łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000 zł) czy handel srebrem, złotem, platyną oraz wyrobami z metali szlachetnych.

Procedura odwrotnego obciążenia - dodatkowe obowiązki sprzedawców

Sprzedawcy od 1 lipca 2015 roku muszą pamiętać, że procedura odwrotnego obciążenia dotyczy wyłącznie odbiorców, którzy są czynnymi podatnikami VAT. Tym samym, sprzedawca przed dokonaniem transakcji powinien upewnić się, czy jego kontrahent jest płatnikiem VAT. W przeciwnym wypadku będzie zobowiązany rozliczyć podatek według zasad ogólnych, czyli powinien wystawić fakturę z naliczonym VAT.

Status kontrahenta można skontrolować bezpośrednio na stronie Ministerstwa Finansów.