0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż upominków przez internet a kasa fiskalna

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Założyłem działalność i prowadzę sklep internetowy handlujący różnymi upominkami (okazjonalne kartki i drobne prezenty na różne okazje). Moimi odbiorcami będą w większości osoby prywatne. Czy w takim razie muszę kupować kasę fiskalną?

Marcin, Warszawa

 

Co do zasady sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej należy ewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej. Od zasady tej są jednak wyjątki, które pozwalają na ominięcie kosztownego dla firmy wydatku. Jeżeli bowiem:

  • dostawa towarów odbywa się w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi),
  • zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem),
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres)

- to możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób prywatnych na kasie fiskalnej i to bez względu na wysokość obrotu. W takich wypadkach najczęściej wystawiane są zwykłe faktury lub paragony niefiskalne, jako dowód zakupu dla klienta.

Należy mieć na uwadze jednak pewne ograniczenia co do rodzaju upominków, którymi Pan handluje. Rozporządzenie MF w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych wymienia bowiem rodzaje dostaw, które nie mogą korzystać z żadnych zwolnień. Co za tym idzie, już pierwsza sprzedaż musi zostać potwierdzona nabiciem paragonu na kasie.

§ 4. ust. 1 pkt 1

Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania (...) nie stosuje się, w przypadku:

1) dostaw:

a) gazu płynnego,

b) części do silników (PKWiU 28.11.4),

c) silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),

d) nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),

e) przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),

f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),

g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych

(PKWiU 29.32.30.0),

h) silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),

i) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),

j) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),

k) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”,

l) płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridżów i innych analogowych lub cyfrowych nośników danych zawierających zapisane dane lub zapisane pakiety oprogramowania komputerowego, w tym również sprzedawanych łącznie z licencją na użytkowanie,

m) wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,

n) wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyjątkiem towarów, dostarczanych w sposób określony w poz. 42 załącznika do rozporządzenia;

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów