Poradnik Przedsiębiorcy

Działalność na ryczałcie a przychody z najmu

Od następnego miesiąca będę otrzymywać przychody z najmu mieszkania. Obecnie prowadzę działalność opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Czy mogę zatem rozszerzyć moją firmę o najem mieszkania i rozliczać wspólnie przychody z jednego tytułu?

Adam, Zgorzelec

 

Rozliczanie przychodów z najmu w ramach działalności gospodarczej co do zasady może być opodatkowane wyłącznie według skali lub podatkiem liniowym. W związku z tym, prowadząc działalność opodatkowaną w formie ryczałtu, nie ma Pan prawa do wspólnego rozliczania przychodów z tych dwóch różnych źródeł. W przeciwnym razie utraci Pan prawo do opodatkowania działalności obecną formą i będzie zobowiązany do wyboru zasad ogólnych.

Z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym przychodów z najmu mogą skorzystać wyłącznie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w tym zakresie. Zatem może Pan w dalszym ciągu prowadzić działalność opodatkowaną ryczałtem oraz rozliczać przychody z najmu jako osoba prywatna - również w formie ryczałtu. Wówczas po zakończeniu roku podatkowego przychód z najmu należy ująć w części C. “Przychody podatnika objęte ryczałtem” deklaracji PIT-28 w pozycji 34. “Z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze”.