0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Świadczenie postojowe dla działalności sprzed 1 kwietnia 2020

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dotychczas, ze świadczenia postojowego mogą korzystać ci przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. Rząd ogłosił kolejne uzupełnienienie tarczy antykryzysowej i na jej mocy, przyznaje się świadczenie postojowe również dla działalności sprzed 1 kwietnia 2020 r. Sprawdź nowe postanowienia tarczy 3.0!

Jakie są warunki aby otrzymać świadczenie postojowe również dla działalności sprzed 1 kwietnia 2020 r.?

Jeżeli w następstwie koronawirusa wystąpił przestój w prowadzeniu działalności, to przedsiębiorcom i osobom zatrudnionym na podstawie umowy cywilnoprawnej przysługuje świadczenie postojowe. 

W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą obecnie świadczenie postojowe w pełnej wysokości przysługuje, gdy:

  • nie zawieszono działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc o co najmniej 15%;
  • zawieszono działalność gospodarczą po 31 stycznia 2020 r. Dla tych osób nie bierze się pod uwagę spadku przychodu;
  • rozpoczęły prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r.

Tarcza 3.0 ma zmienić ostatni warunek wskazując nową grupę uprawnionych - obejmie osoby, które ruszyły ze swoim biznesem maksymalnie 31 marca. Świadczenie postojowe również dla działalności sprzed 1 kwietnia 2020 r. może pomóc nowym przedsiębiorcom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji, ze względu na niedawne rozpoczęcie swojej działalności i konieczność kontynuowania jej w obecnie trudnych warunkach.

Natomiast u osób wykonujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej świadczenie postojowe w pełnej wysokości, wg projektu przysługiwać, będzie w sytuacji, gdy: 

  • umowa została zawarta nie później niż 1 kwietnia 2020 r. (a nie jak dotychczas przed 1 lutego) ; 
  • wynagrodzenie z jej tytułu wynosi nie mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r., czyli 1300 zł (warunek ten pozostaje bez zmian).

Tarcza 3.0 - świadczenie postojowe również dla działalności sprzed 1 kwietnia 2020 r.

Zmiana terminu przysługiwania świadczenia podyktowana jest tym, że nastąpiło istotne pogorszenie warunków prowadzenia działalności dla przedsiębiorców. Widoczne było to głównie w drugiej połowie marca i w kwietniu, tj. po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego i wprowadzeniu zaostrzonych zasad bezpieczeństwa polegających na m.in. ograniczeniu lub zamknięciu działalności usługowej i handlowej. Na mocy ogłoszonych zaostrzeń, pogorszenie warunków prowadzenia działalności dotknęło szczególnie firmy stawiające pierwsze kroki w świecie biznesu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów