0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Tarcza 6.0 to postojowe dla samozatrudnionych!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Tarcza 6.0 miała być nadzieją dla polskich przedsiębiorców, jednak pomoc będzie znacznie ograniczona. Na co mogą liczyć polscy przedsiębiorcy? Czy postojowe dla samozatrudnionych będzie przysługiwało wszystkim? Wyjaśniamy w artykule!

Postojowe nie dla wszystkich!

Projekt Tarczy 6.0 nie jest satysfakcjonujący dla większości przedsiębiorców. Pomoc zależna jest bowiem od tego, jaki kod PKD posiada dany przedsiębiorca. W projekcie znaleźć można zapis, że świadczenie postojowe będzie przeznaczone dla osób, które prowadziły na dzień 30 września 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 jako rodzaj przeważającej działalności z wybranymi kodami.

Kody działalności, które mogą liczyć na świadczenie postojowe to: 

47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;

47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;

47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne;

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;

74.20.Z Działalność fotograficzna;

77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;

86.90.D Działalność paramedyczna;

93.11.Z Działalność obiektów sportowych;

93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;

93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Warunkiem do otrzymania takiego świadczenia jest uzyskanie w październiku albo listopadzie 2020 r. niższego co najmniej o 40% przychodu z tej działalności w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie w 2019 r.

Postojowe dla przedsiębiorców!

Po spełnieniu odpowiednich warunków przedsiębiorcy będą musieli złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (RSP-DD) wraz z oświadczeniem o rodzaju przeważającej działalności oraz oświadczeniem potwierdzającym, że przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w październiku albo listopadzie 2019 r. Na pomoc nie mogą więc liczyć firmy, które zostały założone po grudniu 2019 roku, co może być dość krzywdzące. Pomocą zgodnie z projektem nie zostanie objęta branża kosmetyczna, czyli fryzjerzy, styliści czy wizażyści. Ponadto w tarczy nie uwzględniono branży hotelowej. Największa pomoc trafi do branży restauracyjnej.

Postojowe z Tarczy 6.0 jest dopełnieniem wcześniejszych świadczeń, czyli mogą z niego skorzystać tylko ci przedsiębiorcy, którzy wcześniej korzystali ze zwykłego świadczenia postojowego. Będzie ono wynosić 2080 zł.

Związek przedsiębiorców i pracodawców traktuje projekt Tarczy 6.0 z nadzieją: 

„Mając na uwadze wszystkie powyższe względy, przedstawiony projekt ustawy oceniamy pozytywnie. Rząd zdecydował się zareagować konserwatywnie, przeznaczając na osłonę najbardziej narażonych branż kwotę ponad 800 mln zł (zgodnie z uzasadnieniem do projektu). Takie podejście daje przestrzeń do odważniejszych działań w przyszłości, jednak z naszego punktu widzenia pozostaje niewystarczające. Poza wsparciem finansowym w postaci zwolnień, ulg i świadczeń, a także postulowanym przez nas wsparciem płynnościowym (długoterminowe kredyty gwarantowane przez PFR, częściowo zwrotne subwencje), konieczne jest wsparcie regulacyjne”.

Postojowe tylko dla wybranych!

Świadczenie postojowe występujące w Tarczy 6.0 to pomoc dla wybranych branż, w tym gastronomicznej, filmowej, fitness, fotograficznej czy estradowej. Projekt nie został jednak odebrany pozytywnie, bo choć zakłada pomoc najbardziej poszkodowanym, to w innych branżach również odnotowuje się znaczne spadki przychodów. Być może jednak katalog pomocy zostanie rozszerzony. Przedsiębiorcy liczą na szybkie uchwalenie ustawy i z nadzieją wyczekują pomocy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów