0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zakup telefonu na firmę za 1 zł? Dobrze to przemyśl...

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wielu operatorów komórkowych sprzedaje telefony w promocji, za symboliczną złotówkę - jest to forma sprzedaży ratalnej, ponieważ do wartości abonamentu co miesiąc nabywca powinien doliczać wartość raty, zgodnie z harmonogramem. O ile dla osób prywatnych rozwiązanie takie może być bardzo wygodne, o tyle dla osób prowadzących działalność gospodarczą może wiązać się ze sporymi trudnościami w rozliczaniu. Jak należy rozliczyć zakup telefonu na firmę za 1 zł? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

Faktura otrzymana na początku obowiązywania umowy

Jeśli kupujemy telefon w takiej ofercie, przy podpisaniu umowy wpłacana jest symboliczna kwota 1 zł. Jednak na fakturze dokumentującej nabycie aparatu widnieje kwota odpowiadająca całkowitej wartości sprzętu, np. 400 zł.

Reszta ceny telefonu regulowana jest przez nabywcę w ratach rozłożonych na cały okres umowy, a więc np. 2 lata. Jak zostało już wspomniane, powinny one zostać doliczone do comiesięcznych opłat za abonament i rozmowy.

I tu często pojawia się problem - jak rozliczyć taki zakup telefonu na firmę w kosztach podatkowych? Czy zaksięgować od razu całą fakturę, a może rozliczać raty co miesiąc, nie wykazując w ogóle pierwszej faktury?

Do końca 2015 roku było z tym trochę zamieszania

Co do zasady, koszt taki powinien zostać zaliczony w kosztach podatkowych w momencie jego poniesienia, a więc w dacie wystawienia faktury, ale…

Do końca 2015 roku obowiązywały przepisy regulujące kwestię nieuregulowanych należności wynikających z faktury. Jeżeli przedsiębiorca nie zapłacił za towary lub usługi w ciągu 30 dni od upływu terminu płatności, zobowiązany był do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodu. Przepisy określają również, że jeżeli termin płatności był dłuższy niż 60 dni, wówczas pomniejszenia dokonuje się z upływem 90 dni od zaliczenia tej kwoty do koszów.

Rozwiązanie to miało zapobiec zatorom płatniczym, a w poważny sposób uderzyło w przedsiębiorców, którzy zachowują terminy płatności wynikające z zawartej umowy. Zdaniem Ministerstwa Finansów ww. obowiązek korekty kosztów dotyczył również zakupu na raty, a co za tym idzie - także nabycia telefonu za symboliczną złotówkę.

Jak zatem wyglądało rozliczenie takiego zakupu? Wyjaśniamy na przykładzie.

Przykład 1.

Jan Kowalski prowadzi działalność gospodarczą, rozliczając się za pomocą KPiR. 5 sierpnia 2013 roku nabył telefon o wartości netto 1 030 zł. Przy zakupie telefonu wpłacił kwotę netto 1 zł. Pozostała część płatności (1 029 zł netto) została rozłożona na 12 miesięcznych rat, po 85,75 zł każda, zgodnie z załączonym do umowy harmonogramem. Umowa określa, iż raty mają być płatne do 21 dnia każdego miesiąca, wraz z fakturami za abonament i rozmowy. Pierwsza rata ma zostać zapłacona do 21 września.

Przedsiębiorca ujmuje fakturę dokumentującą zakup telefonu 5 sierpnia 2013 roku, wykazując ją w kol. 13 KPiR (“Pozostałe wydatki”). W tym miejscu ważne jest założenie, iż podatnik reguluje wszystkie płatności w terminie wynikającym z umowy. Nawet w takiej sytuacji będzie on zobowiązany wyksięgować z kosztów uzyskania przychodu kwotę 857,50 zł, a więc wartość rat, które pozostaną do zapłacenia po upływie 90 dni od dnia zaliczenia danego wydatku w kosztach (a więc 5 sierpnia + 90 dni), czyli po 3 listopada 2013 roku (do tego dnia opłacone zostaną dwie raty - 21 września oraz 21 października, a więc będzie to kwota 171,50 zł). Następnie w dacie płatności kolejnych rat będzie miał on prawo zaliczać płacone raty ponownie do koszów.

W takim wypadku w dniu wyksięgowania rzeczonej kwoty będzie on zobowiązany do wystawienia dowodu korekty kosztu, który będzie stanowił podstawę zapisu w KPiR.

Po dokonaniu zapłaty za pierwszą ratę po wyksięgowaniu kosztu, a więc np. 21 listopada 2013 roku, ma on prawo do zaliczenia wystornowanej raty ponownie do kosztów uzyskania przychodu. Powinien tego dokonać na podstawie dowodu zwiększenia kosztów. Do dowodu należy dołączyć dowód potwierdzający zapłatę zobowiązania, np. potwierdzenie przelewu. Czynność taką należy wykonywać każdorazowo po opłaceniu raty, zgodnie z harmonogramem.

Od 2016 roku brak korekty kosztów

Od początku 2016 roku przestały obowiązywać przepisy odnoszące się do korekty kosztów. W związku z tym przedsiębiorcy nie ma ją już obowiązku dokonywania korekty kosztów z tytułu nieuregulowanych zobowiązań. Mimo zmiany przepisów organy podatkowe w dalszym ciągu mogą dokonywać kontroli ksiąg z lat obowiązywania korekty kosztów, czyli w okresie do 5 lat wstecz.

Ponadto ustawodawca przewidział, że może nastąpić sytuacja, w której koszty wyksięgowane w latach 2013-2015 zostały opłacone dopiero w roku 2016. W takim wypadku przedsiębiorcy po opłaceniu zaległości mogą wydatek ponownie zaliczyć do kosztów.

Tak samo należałoby postąpić w przypadku płatności ratalnej. Jeśli wyksięgowaniu uległa część niezapłaconego zobowiązania i co miesiąc przedsiębiorca będzie opłacał kolejną ratę, co miesiąc do kosztów ponownie można zaliczyć opłaconą część.

Zakup telefonu na firmę za 1 zł a podatek VAT

Kwestia rozliczenia VAT-u wygląda na szczęście dużo lepiej. Przedsiębiorca ma prawo odliczenia podatku w całości z faktury za telefon (nie wcześniej niż w dacie otrzymania faktury), a płatności kolejnych rat zgodnie z harmonogramem nie spowodują konieczności dokonywania jakiejkolwiek korekty.

Uważać powinni natomiast podatnicy, którzy wybrali kasową metodę rozliczania VAT - naliczony podatek od towarów i usług będą oni mogli odliczać dopiero po dokonaniu zapłaty.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów