0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulepszenie środka trwałego a wybór metody amortyzacji

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zakupiłam do firmy samochód ciężarowy, a następnie zamortyzowałam go jednorazowo, całość kosztów wprowadzając do KPiR. Obecnie nabyłam naczepę, którą chciałabym ująć jako ulepszenie środka trwałego. W jaki sposób mogę to zrobić?

Martyna, Kraków

 

Ujęcie takiego ulepszenia w podatkowej księdze przychodów i rozchodów będzie zależało od dwóch czynników - wartości ulepszenia oraz roku podatkowego, w którym ulepszenie środka trwałego zostało dokonane.

Zatem, jeśli wartość ulepszenia nie przekracza 10 000 zł netto (w przypadku czynnych podatników VAT), możliwe jest ujęcie takiego wydatku bezpośrednio w księdze przychodów i rozchodów, w kolumnie 13, jako jednorazowego kosztu.

Natomiast, jeśli wartość ulepszenia przekracza 10 000 zł netto, należy zwrócić uwagę na to, w jakim roku podatkowym jest ona ujęta w księgach. Co do zasady ulepszenie środka trwałego już zamortyzowanego powinno zostać amortyzowane przy wykorzystaniu tej samej metody, która została wybrana dla środka trwałego. Jednakże jednorazowa amortyzacja środka trwałego stanowi pewien wyjątek - ulepszenie może bowiem zostać zamortyzowane jednorazowo wyłącznie wtedy, gdy jest dokonane w tym samym roku podatkowym, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji. Jednak w kolejnych latach konieczne jest wybranie amortyzacji liniowej lub - jeśli jest to możliwe - degresywnej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów