Poradnik Przedsiębiorcy

Urlop wypoczynkowy pracownika podczas okresu wypowiedzenia

Jestem w trakcie rozwiązywania umowy o pracę z jednym z pracowników. Czy  w okresie wypowiedzenia można mu udzielić urlop wypoczynkowy? Czy jeśli pracownik nie wykorzysta urlopu to będę zobowiązany wypłacić mu dodatkowe wynagrodzenie?

Karol, Iława

 

Pracownik ma prawo do odebrania przysługującego mu urlopu wypoczynkowego w trakcie trwania okresu wypowiedzenia. Jeżeli z niego nie skorzysta to będzie Pan zobowiązany do naliczenia i wypłaty ekwiwalentu urlopowego.

Zgodnie z art. 1671 Kodeksu pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać wymiaru przysługującego pracownikowi w danym roku kalendarzowym.