Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Zakup obiektywu do aparatu w kosztach firmowych

Ze środków firmowych nastąpił zakup obiektywu do aparatu, którego koszt netto przewyższa 3500 zł. Czy powinienem go wprowadzić do ewidencji środków trwałych i amortyzować, czy mogę fakturę wrzucić bezpośrednio w koszty?

Jonasz, Ruda Śląska

Jak wskazują przepisy ustawy o podatku dochodowym, środkami trwałymi są składniki stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

  • budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

  • maszyny, urządzenia i środki transportu,

  • inne przedmioty,

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy.

Sposób ujęcia zakupu obiektywu do aparatu o wartości przekraczającej 3500 zł (netto w przypadku czynnych podatników VAT), gdy przewiduje Pan, że będzie go użytkował przez okres dłuższy niż rok, może zostać uzależniony od tego, czy będzie on służył jako część ruchoma do kilku sprzętów jednocześnie, czy będzie trwale związany z jednym.

W pierwszej sytuacji (część wymienna do kilku sprzętów) należałoby zakup obiektywu do aparatu ująć jako środek trwały. Natomiast jeżeli obiektyw będzie służył jako część konkretnego aparatu, wówczas należałoby taki zakup potraktować jako ulepszenie środka trwałego. Ulepszenie oznacza zwiększenie wartości środka trwałego, gdzie tym samym powiększeniu ulegnie kwota jego amortyzacji.