0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Karta podatkowa – zmiany od 1 stycznia 2021 roku!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Karta podatkowa jest uproszczoną formą opodatkowania przedsiębiorstwa. Nie wymaga ustalenia konkretnej podstawy wymiaru podatku. Zależy od rodzaju wykonywanej działalności i ewentualnie określonych kryteriów. Do końca 2020 roku obowiązywały przepisy uniemożliwiające małżonkom prowadzenie działalności w tym samym zakresie. Od tego roku uległy zmianie przepisy dotyczące karty podatkowej.

Karta podatkowa u małżonka

Zmieniono zapisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Aktualnie zgodnie z pkt 25 ust. 1 art. 5 wspomnianej ustawy „podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:

(...)

5) małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie, z której przychody (dochody) podlegają odrębnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych”.

Zatem jeśli małżonek prowadzi taką samą działalność w tym samym zakresie, ale opodatkowaną kartą podatkową, wówczas nie ma przeciwwskazań do tego, aby z niej korzystać.

Karta podatkowa – jakie korzyści?

Karta podatkowa jest jedną z najprostszych form opodatkowania działalności gospodarczej. Podatnik nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg, a płacony przez niego co miesiąc podatek nie zależy od dochodów. Może to być korzystne dla podatnika o wysokich zarobkach. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest przekazanie wymaganych informacji potrzebnych do określenia podatku. Podatek ustalany jest przez naczelnika urzędu skarbowego na podstawie konkretnych kryteriów. Uwzględniany jest rodzaj i zakres prowadzonej działalności, liczba zatrudnionych pracowników oraz liczba mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Oprócz tego podatnik korzystający z tej formy opodatkowania działalności ma obowiązek wydawania na żądanie klienta rachunków i faktur sprzedaży towaru lub wykonania usługi. Konieczne w tym przypadku jest także przechowywanie kopii dokumentów.

 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów