0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Urlopy rodzicielskie dla doktorantów - zmiany w szkolnictwie wyższym

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podczas konferencji na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych szef resortu nauki Jarosław Gowin przedstawił projekt ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawa 2.0). Projekt ten zakłada m.in. urlopy rodzicielskie dla doktorantów na takich samych zasadach, jak u osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę.

Urlopy rodzicielskie

Wśród świadczeń rodzicielskich, które będą przysługiwać doktorantom, są m.in. urlop macierzyński i ojcowski.

Urlop macierzyński

W związku z urodzeniem dziecka matce przysługuje urlop macierzyński, który wynosi:

 • 20 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka,

 • 31 tygodni - w przypadku urodzenia bliźniaków,

 • 33 tygodnie - w przypadku urodzenia trojaczków,

 • 35 tygodni - w przypadku urodzenia czworaczków,

 • 37 tygodni - w przypadku urodzenia piątki lub większej liczby dzieci (przy jednym porodzie).

Urlop macierzyński można rozpocząć jeszcze przed porodem, na maksymalnie 6 tygodni przed. Możliwe jest również skrócenie go do maksymalnie 14 tygodni, przy czym resztę wymiaru powinien wykorzystać ojciec dziecka, o ile jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

Za czas urlopu macierzyńskiego należy się zasiłek macierzyński

Urlop ojcowski

Z kolei ojcu dziecka przysługuje dwutygodniowy urlop ojcowski, który może zostać wykorzystany do ukończenia przez dziecko 2. roku życia. Urlop można wykorzystać w całości lub w dwóch tygodniowych częściach.

Co ważne, może on zostać wykorzystany w czasie, kiedy matka dziecka przebywa na urlopie macierzyńskim.

Urlopy rodzicielskie dla doktorantów

Nowa ustawa zawiera wiele korzystnych rozwiązań dla młodych rodziców, którzy są naukowcami. Jedną z nich jest wprowadzenie urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego, które mają obowiązywać na takich samych zasadach, jak w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Uwaga!

Zgodnie z nową ustawą doktorantom będzie przysługiwać urlop macierzyński i ojcowski.

Ustawa 2.0 - inne zmiany

Poza wprowadzeniem urlopów rodzicielskich dla doktorantów, projekt ustawy zakłada również:

 • zrównanie wieku emerytalnego dla naukowców bez względu na płeć do 65. roku życia;

 • zniesienie obowiązku habilitacji;

 • wsparcie dla uczelni regionalnych;

 • możliwość wprowadzenia egzaminów na studia w szerszym zakresie niż dotychczas;

 • dwie ścieżki kariery doktorantów - dydaktyczna i naukowa;

 • uregulowanie minimalnego wynagrodzenia dla pracowników naukowych w oparciu o przeciętne wynagrodzenia;

 • nową koncepcję rad uczelni, które mają zarządzać uczelnią i monitorować pracę rektora bez nadzoru nad gospodarką finansową uczelni;

 • zachowanie aktualnych nazw uczelni;

 • zmniejszenie liczby dyscyplin naukowych do około 46;

 • zmiany w zakresie finansowania uczelni.

Resort nauki wycofał się z kolei z zapisu:

 • wydłużającego studia niestacjonarne,

 • umożliwiającego zamykanie kierunków studiów z powodu braku potrzeb społeczno-gospodarczych,

 • o przywrócenie anonimowych recenzentów w procedurze habilitacyjnej.

Przewiduje się, że zmiany w szkolnictwie wyższym wejdą w życie już w 2018 roku. Ministerstwo chce, aby nowa ustawa zaczęła obowiązywać od 1 października 2018 roku.

Nowa ustawa ma zastąpić 4 dotychczas obowiązujące:

 • prawo o szkolnictwie wyższym,

 • ustawa o zasadach finansowania nauki,

 • ustawa o stopniach i tytule naukowym,

 • ustawa o kredytach i pożyczkach studenckich.


Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów