0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Usługi hostingowe - czym są i w jaki sposób je rozliczać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W czasach kiedy dostęp do internetu jest nieograniczony, w wielu przypadkach decyduje on w dużej mierze o funkcjonowaniu czy utrzymaniu się firmy na rynku, m.in. poprzez zdobywanie nowych klientów, ofert handlowych czy wyszukiwaniu przydatnych informacji. Zasadniczą rolę odgrywają usługi hostingowe, które świadczone są przez profesjonalne podmioty specjalizujące się w obsłudze internautów. Przeczytaj poniższy artykuł i uzyskaj odpowiedź na pytanie, czym są usługi hostingowe oraz jak ująć je w kosztach podatkowych.

Czym są usługi hostingowe?

Usługi hostingowe związane są z tworzeniem stron internetowych mających na celu promocję oraz reklamę własnej działalności gospodarczej, a co się z tym wiąże - zapewniają szybką i ogólnie dostępną informację. Usługi te są jednym z etapów zakładania firmowej strony internetowej obok zakupu, rejestracji domeny internetowej oraz usługi pozycjonowania strony.

Warto zaznaczyć, że hosting kształtuje art. 3531 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Ważne!

Usługi hostingowe obejmują nie tylko wynajęcie określonej powierzchni serwerów, lecz także zarządzanie serwerem również w zakresie jego połączenia z siecią internetową.

Metody ujmowania kosztów a zakup usług hostingowych

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym, a dokładniej art. 22 ust. 1 kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (z wyjątkiem wydatków wymienionych w art. 23 ustawy, gdzie usługi hostingowe nie zostały wymienione). Jeśli więc zakup usług hostingowych związany jest z działalnością, wydatki mogą stanowić koszty firmowe.

Usługi hostingowe w większości przypadków są fakturowane na rok lub dotyczą więcej niż jednego roku podatkowego. Wówczas w takiej sytuacji należy zwrócić uwagę na metodę rozliczania kosztów w KPiR.

Ważne!

Metody rozliczania kosztów KPiR nigdzie się nie zgłasza, a jedynie stosuje dla celów księgowych. Wybraną metodę przedsiębiorca powinien stosować konsekwentnie przez cały rok podatkowy.

Metoda kasowa ujmowania kosztów

W przypadku gdy przedsiębiorca stosuje metodę kasową ujmowania kosztów, wówczas wydatek poniesiony na usługi hostingowe powinien zostać ujęty w dacie jego poniesienia (za datę poniesienia kosztu co do zasady uznaje się datę wystawienia faktury).

Przykład 1.

Przedsiębiorca poniósł wydatek na usługi hostingowe, które obejmują więcej niż jeden rok podatkowy, a dokładniej dotyczą lat 2017-2018. Faktura została wystawiona 20 grudnia 2017 roku. Dodatkowo należy wspomnieć, że stosuje on metodę kasową ujmowania kosztów. Jak powinien prawidłowo zewidencjonować wydatek w KPiR?

Jeśli koszt związany jest z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą oraz stosuje on metodę kasową (uproszczoną) ujmowania kosztów w KPiR, wówczas wydatek powinien zostać ujęty w całości w dacie wystawienia dokumentu stanowiącego podstawę księgowania, np. faktury, czyli w tym przypadku 20 grudnia 2017 roku.

Metoda memoriałowa ujmowania kosztów a usługi hostingowe

W sytuacji gdy podatnik stosuje metodę memoriałową ujmowania kosztów, usługi hostingowe, które zaliczane są do kosztów pośrednich, należy ująć proporcjonalnie do roku podatkowego, którego dotyczą.

Przykład 2.

Przedsiębiorca zakupił usługi hostingowe, które obejmują okres od 6 grudnia 2017 roku do 6 grudnia 2018 roku. Kwota z wystawionej 6 grudnia 2017 roku faktury wynosi 2500 zł. W jaki sposób powinna zostać zewidencjonowana usługa?

W tej sytuacji przedsiębiorca powinien podzielić kwotę usługi:

  • [(2500: 365) * 26], co daje kwotę 178,08 zł, którą można ująć w kosztach w grudniu 2017 roku oraz

  • [(2500 : 365) * 339], co daje kwotę 2321,92 zł, którą należy ewidencjonować 1 stycznia 2018 roku.

Ważne!

Zdarza się, że przedsiębiorcy nabywają usługi hostingowe od podmiotów zagranicznych (np. Google). W takim przypadku należy zaznaczyć, że jest to import usług i do takiego zakupu zastosowanie ma art. 28b ustawy o VAT. Oznacza to, że podatnikiem jest nabywca, a więc polski przedsiębiorca ma obowiązek rozliczyć VAT należny od sprzedaży (a nie standardowo sprzedawca). 

Jednocześnie w przypadku czynnych podatników VAT, jeżeli zakup ma służyć działalności opodatkowanej, przedsiębiorca ma prawo odliczyć VAT naliczony od zakupu, zatem transakcja na gruncie VAT jest neutralna. Podatnicy zwolnieni z VAT również mają obowiązek rozliczyć i opłacić VAT należny (na deklaracji VAT-9M). Zapłacony podatek mogą zaksięgować w kosztach podatkowych.

Księgowanie usług hostingowych w programie wFirma.pl

W przypadku czynnych podatników VAT stosujących metodę kasową rozliczania kosztów w KPiR, aby zaksięgować wydatek poniesiony na usługi hostingowe, należy przejść do zakładki WYDATKI » DODAJ » FAKTURA VAT / FAKTURA (BEZ VAT),a następnie jako rodzaj wydatku wybrać Inne wydatki związane z działalnością gospodarczą.

 

Czym są usługi hostingowe i jak je rozliczać?

 

Wówczas wydatek zostanie zaksięgowany do kolumny 13 KPiR jako Pozostałe wydatki oraz rejestru zakupu VAT.

Natomiast w przypadku czynnych podatników VAT stosujących memoriałową metodę rozliczania kosztów w KPiR należy przejść do zakładki WYDATKI » DODAJ » FAKTURA VAT / FAKTURA (BEZ VAT), a następnie jako rodzaj wydatku wybrać Inne wydatki związane z działalnością gospodarczą. Pojawi się również możliwość zaznaczenia opcji RMK (rozliczenia międzyokresowe kosztów).

Ważne!

Domyślnie w systemie oznaczona jest metoda kasowa, więc jeżeli przedsiębiorca stosuje metodę memoriałową, należy dokonać zmian w zakładce USTAWIENIA » PODATEK DOCHODOWY » METODA ROZLICZANIA KOSZTÓW.

Usługi hostingowe a kwestie podatkowe

Po zaznaczeniu opcji RMK pojawią się pola, w których należy uzupełnić daty obowiązywania wydatku (od-do). Na podstawie wprowadzonych dat system automatycznie podzieli wydatek na obowiązujące go okresy oraz zaksięguje odpowiednią wartość wydatku do KPiR w poszczególnych miesiącach (proporcjonalnie do liczby dni w danym miesiącu).

Podsumowując, usługi hostingowe cieszą się coraz większą popularnością wśród przedsiębiorców. Na sposób ich księgowania wpływa kilka czynników, które zostały opisane w artykule.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów