0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Prowadzenie działalności gospodarczej przez rolnika

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rolnicy prowadzący działalność gospodarczą mają możliwość pozostania w ubezpieczeniu rolników. W tym celu muszą spełnić wiele wymogów określonych w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Niezbędnymi warunkami uprawniającymi do dalszego korzystania z ubezpieczenia rolników są:

  • podleganie ubezpieczeniom społecznym rolników nieprzerwanie przez okres 3 lat,
  • złożenie w KRUS oświadczenia o dalszym kontynuowaniu ubezpieczenia rolników (nie później niż w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia działalności),
  • dalsze prowadzenie działalności rolniczej lub praca w gospodarstwie rolnym.

Dodatkowo rolnik nie może być pracownikiem u innego przedsiębiorcy oraz nie może mieć ustalonego prawa do emerytury lub renty.

Warto przypomnieć, że o możliwości dalszemu podleganiu ubezpieczeniom rolników decyduje również kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok rozliczeniowy od przychodów uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej. Kwota graniczna podatku wynosi w 2011 roku 2 929zł. Oświadczenie, że nie została przekroczona graniczna kwota składa się do dnia 31 maja bieżącego roku za rok poprzedni, a jej przekroczenie jest równoznaczne z przejściem rolnika na ubezpieczenie w ZUS (od ostatecznego terminu złożenia oświadczenia).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów