Poradnik Przedsiębiorcy

Wznowienie działalności z datą wsteczną

Przedsiębiorca może zawiesić prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą na okres od 30 dni do 24 miesięcy, pod warunkiem, że nie zatrudnia pracowników.

W sytuacji gdy podatnik zdecyduje się na odwieszenie działalności gospodarczej musi w urzędzie gminy złożyć wniosek o wznowienie działalności CEIDG-1. Co ważne, nie jest tutaj konieczna osobista wizyta w urzędzie. Formularz można przesłać za pośrednictwem Internetu.

Art. 14a ust. 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jasno wskazuje, że okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub do dnia wskazanego w tym wniosku, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.

Jak wynika z powyższych regulacji niemożliwym jest dokonanie wznowienia działalności gospodarczej z datą wsteczną.