0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wznowienie działalności gospodarczej a zwolnienie z kasy fiskalnej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych co do zasady powinni stosować kasę fiskalną. Czasami zdarzają się jednak sytuacje, w której decydują się oni na likwidację działalności, by po jakimś czasie ponownie ją wznowić. W związku z czym pojawia się pytanie, czy wznowienie działalności gospodarczej będzie obligowało do stosowania kasy fiskalnej, jeśli w poprzedniej działalności przedsiębiorca był do tego zobowiązany? Sprawdź, odpowiedź znajdziesz w naszym artykule!

Kasa fiskalna - kiedy jest konieczna?

Kwestie związane ze stosowaniem kas fiskalnych reguluje art. 111 ustawy o VAT oraz rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT: Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Szereg zwolnień z tego obowiązku zawarty został we wspomnianym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jednym ze zwolnień jest zwolnienie ze względu na nieprzekroczenie 20 000 zł wartości sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności. Natomiast dla przedsiębiorców rozpoczynających sprzedaż na rzecz osób prywatnych w trakcie roku, limit naliczany jest proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności.

Wznowienie działalności gospodarczej a kasa fiskalna

Przedsiębiorcy, którzy mieli obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej i po likwidacji przedsiębiorstwa zdecydowali się na wznowienie działalności gospodarczej, w dalszym ciągu mają obowiązek stosowania kasy fiskalnej w celu ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Przedsiębiorca taki nie ma możliwości skorzystania ze zwolnienia ze stosowania kasy fiskalnej, jeśli w zlikwidowanej działalności był do tego zobowiązany. Zasada ta ma zastosowanie w odniesieniu do przedsiębiorców, którzy nowo założoną działalność prowadzą w ramach tej samej formy organizacyjnej np. jednoosobowej działalności. Jeśli forma prowadzenia działalności została zmieniona, zasada ta nie ma zastosowania, ponieważ nowa firma jest nowym podmiotem i nie zaszło tutaj wznowienie działalności gospodarczej, tylko założenie nowej.

Ważne!

Przedsiębiorca, który przed likwidacją rejestrował sprzedaż na rzecz osób fizycznych na kasie fiskalnej, decydując się na wznowienie działalności gospodarczej również ma obowiązek stosowania kasy fiskalnej, począwszy od pierwszej transakcji na rzecz osób fizycznych, o ile założona działalność jest w tej samej formie co poprzednia.

Wznowienie działalności gospodarczej a kasa fiskalna w wyroku NSA

Potwierdzenie wspomnianego wcześniej stanowiska znajdziemy w wyroku NSA z 3 listopada 2010 roku, o sygnaturze I FSK 1277/10, gdzie czytamy:

(...) organy słusznie uznały, że brak było podstaw do skorzystania przez podatniczkę ze zwolnienia z obowiązku prowadzenie ewidencji za pomocą kasy rejestrującej w sytuacji gdy doszło do wznowienia działalności gospodarczej, skoro uprawnienie to utraciła już wcześniej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów