0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

ZAP-3 (dawnej NIP-3) – co można za jego pośrednictwem zgłosić?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, która chce dokonać zmian danych zgłoszonych w urzędzie skarbowym dotyczących adresu zamieszkania, danych kontaktowych czy numeru rachunku bankowego, musi dokonać ich aktualizacji poprzez formularz ZAP-3 (dawniej oznaczony NIP-3). Wyjaśniamy, w jaki sposób zgłosić te zmiany w urzędzie!

Na jakim formularzu dokonać zgłoszenia zmian?

Do 2012 roku osoby fizyczne nieprowadzące działalności, objęte rejestrem PESEL lub niebędące zarejestrowanym podatnikiem VAT, obowiązywał formularz NIP-3, na którym dokonywane było zgłoszenie lub zmiana danych. W jego miejsce pojawił się formularz ZAP-3, który został uproszczony w porównaniu z NIP-3, dzięki ograniczeniu zakresu danych koniecznych do podania przez podatnika do niezbędnego minimum identyfikacyjnego.

Jakie dane można zgłosić lub zaktualizować poprzez ZAP-3 (dawne NIP-3)?

Formularz ZAP-3 jest składany przez podatnika w celu zgłoszenia:

  • aktualnego adresu zamieszkania,

  • danych kontaktowych, takich jak e-mail lub telefon, które dobrowolnie można zgłosić,

  • informacji dotyczących rachunku osobistego przeznaczonego do zwrotu podatku lub nadpłat.

Należy pamiętać, że ZAP-3 jest odrębnym formularzem, który nie jest składany łącznie z inną deklaracją jako załącznik.

Formularz ZAP-3 nie dotyczy osób prowadzących własną działalność gospodarczą, gdyż zgłoszenie lub aktualizację danych adresowych, kontaktowych bądź dotyczących rachunku bankowego składają one na formularzu CEIDG-1. Posiadając profil zaufany, przedsiębiorca może druk ten wypełnić i złożyć online.

Kogo dotyczy formularz ZAP-3?

Zgłoszenia lub zmiany danych poprzez ZAP-3 może dokonać osoba fizyczna, która spełnia łącznie poniższa warunki:

  • posiada numer PESEL,

  • nie prowadzi działalności gospodarczej,

  • nie jest zarejestrowana na potrzeby podatku od towarów i usług (VAT),

  • nie jest płatnikiem podatków,

  • nie jest płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Wypełnienie krok po kroku formularza ZAP-3 wyjaśniamy w osobnym artykule: ZAP-3, czyli jak zgłosić i aktualizować dane podatnika?

W jaki sposób i w jakim terminie złożyć ZAP-3?

Druk należy złożyć do własnego urzędu skarbowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. Można go złożyć osobiście, wysłać pocztą listem poleconym lub elektronicznie, przy czym złożenie ZAP-3 za pośrednictwem internetu jest możliwe tylko, gdy podatnik posiada własny podpis kwalifikowany. 

Przepisy nie określają terminu zgłoszenia lub aktualizacji danych podatnika na formularzu ZAP-3. W praktyce należy tego dokonać w momencie, gdy podatnik chce określić lub zmienić dane zgłoszone w urzędzie skarbowym. Najczęściej ma to miejsce, gdy podatnik chce zgłosić albo zmienić numer rachunku bankowego do zwrotu nadpłaty podatku z deklaracji rocznej. Wówczas należy pamiętać, żeby dokonać tego odpowiednio wcześniej, aby faktycznie zwrot nadpłaty podatku urząd skarbowy przelał na nowy rachunek bankowy podatnika.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów