0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zawiadomienie o dacie powstania przychodu - zaliczki na kasie fiskalnej - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

24 listopada 2014 roku Prezydent podpisał ustawę o ułatwieniu działalności gospodarczej, zwaną dalej jako IV ustawa deregulacyjna, która w sposób znaczący wprowadza zmiany w wybranych przepisach ustaw o PIT, VAT, podatku akcyzowym oraz w przepisach Kodeksu pracy. Zmiany te weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku. Objęły m.in. sposób rozliczania zaliczki na kasie fiskalnej. W odniesieniu do niej całkowitą nowością jest możliwość złożenia w urzędzie skarbowym pisma: zawiadomienie o dacie powstania przychodu. Jak sporządzić pismo i jakie skutki wywoła jego złożenie? Opisujemy w artykule poniżej.

Zaliczka - rozliczenie w 2014 roku

Do tej pory zapewne wielu przedsiębiorców spotkało się z problemem rozliczenia otrzymanej zaliczki na poczet przyszłej usługi lub dostawy. Wynika to z faktu, że sposób jej opodatkowania jest rozbieżny względem podatku dochodowego i podatku VAT. Co do zasady w przypadku podatku dochodowego data powstania przychodu to moment wykonania świadczenia, a więc jego opodatkowanie może nastąpić dopiero po wystawieniu faktury końcowej.

Zaliczka podlega jedynie opodatkowaniu na gruncie VAT - otrzymaną kwotę należy wykazać bezpośrednio w rejestrze sprzedaży VAT w dacie jej otrzymania. Przychód natomiast w KPiR księgowany jest dopiero po wykonaniu usługi lub dostawy.

Zasady te dotyczą nie tylko przedsiębiorców wystawiających faktury i dokonujących sprzedaży na rzecz firm, ale również tych, którzy dokumentują sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej.

Zaliczka opodatkowana PIT od 2015 roku

W skutek wprowadzenia ustawy o ułatwieniu działalności gospodarczej nowelizacji uległa ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.  Do art. 14 ustawy o PIT wprowadzone zostały 3 dodatkowe ustępy (1j-1l) odnoszące się do ewidencji zaliczki na kasie fiskalnej, które dają możliwość zmiany daty powstania przychodu przy otrzymanej przedpłacie.

Oznacza to, że przedsiębiorca korzystający z kasy fiskalnej może zdecydować, czy otrzymując zaliczkę wykazuje ją jedynie w rejestrze sprzedaży VAT i wówczas prowadzi w firmie dodatkową wewnętrzną ewidencję zaliczek, która pozwoli poprawnie wydzielić z miesięcznego raportu te wartości, aby opodatkować je jedynie podatkiem VAT, czy też zgłasza w urzędzie chęć opodatkowywania zaliczek w dacie ich otrzymania również dla celów PIT (uwalnia się od konieczności prowadzenia dodatkowych ewidencji, a na koniec miesiąca księguje przychód zgodnie z raportem z kasy fiskalnej).

Przykład 1.

Przedsiębiorca ewidencjonujący sprzedaż na kasie fiskalnej otrzyma od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaliczkę w maju na poczet czerwcowej dostawy. Zgodnie z nowymi przepisami, jeżeli zgłosi taką chęć w urzędzie skarbowym może zaksięgować ją w maju do KPiR.

Jednak, aby była taka możliwość, przepisy wprowadzają pewien obowiązek - zawiadomienie o dacie powstania przychodu.

Zawiadomienie o dacie powstania przychodu

Podatnicy korzystający z kasy fiskalnej, aby móc opodatkowywać zaliczki od 2015 roku na gruncie PIT w dacie ich otrzymania, do 20 stycznia roku podatkowego mają obowiązek zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu ustalania daty powstania przychodu. Wybór ten dotyczy również następnych lat. Przedsiębiorcy, którzy w trakcie roku rozpoczną  ewidencjonowanie przychodu  za pomocą kasy fiskalnej na wybór mają czas do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozpoczęcia używania kasy. Zawiadomienie o dacie powstania przychodu dotyczy także wszystkich wspólników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółki będącej osobą fizyczną.

Rezygnacja z opodatkowywania zaliczki jako przychodu w dacie jej otrzymania, może nastąpić w drodze zawiadomienia o tym właściwego naczelnika US do 20 stycznia każdego roku podatkowego. Wówczas będą obowiązywały dotychczasowe zasady jej rozliczania, tj. jedynie w rejestrze sprzedaży VAT.

Do pobrania:

zawiadomienie-o-dacie-powstania-przychodu---zaliczki-na-kasi(...).pdf
Zawiadomienie o dacie powstania przychodu.docx
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów