0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zaliczki na kasie fiskalnej - sprzedaż na rzecz osób prywatnych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zamierzam sprzedawać osobom fizycznym ręcznie produkowane meble z montażem. W firmie ewidencjonuję sprzedaż na rzecz osób prywatnych na kasie fiskalnej, gdyż w zeszłym roku przekroczyłam limit do kasy. Na podstawie wcześniej sporządzonej umowy kupujący będzie wpłacał zaliczkę w wysokości 20%, a po upływie 2-3 miesięcy będzie realizowany montaż wykonanego zestawu. Czy należy ująć otrzymane zaliczki na kasie fiskalnej?

Karolina, Bydgoszcz

 

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT przedsiębiorca dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych zobligowany jest do jej ewidencjonowania na kasie fiskalnej. Co ważne, przedsiębiorca ma również obowiązek ujęcia zaliczki na kasie fiskalnej, która została otrzymana na poczet przyszłych dostaw lub wykonania usługi.

Co do zasady otrzymanie zaliczki powoduje jedynie powstanie obowiązku w podatku VAT. Jednak zgodnie z dodanym w 2015 roku art. 14 ust. 1j - 1l ustawy o PIT w przypadku, gdy przedsiębiorca pobierze wpłaty na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej za datę powstania przychodu może uznać dzień pobrania wpłaty. Należałoby jednak pamiętać, że przedsiębiorca, chcąc zastosować tego typu uproszczenie, musi w terminie do dnia 20 stycznia zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu ustalania daty powstania przychodu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów