0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zawieszenie działalności powoduje utratę ubezpieczenia!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wiele firm stanęło w miejscu na czas pandemii. Niektóre z nich odnotowują zerowe obroty gospodarcze lub ich znaczne spadki, co często nie pozwala na aktywne prowadzenie działalności i pokrywanie związanych z nią kosztów. Tarcza antykryzysowa wprowadza rozwiązania, które mają na celu wspomóc przedsiębiorców. Należy jednak pamiętać, że likwidacja czy zawieszenie działalności powoduje utratę ubezpieczenia.

Dlaczego nie warto zawieszać działalności w okresie koronawirusa?

Zanim przedsiębiorca zdecyduje się na zamknięcie czy zawieszenie działalności, powinien rozpatrzyć za i przeciw. Jedną z przesłanek przeciwko podejmowaniu takich kroków jest brak ubezpieczeń, które aktualnie mogą się okazać szczególnie potrzebne. Przedsiębiorca, zamykając firmę lub wstrzymując jej działanie, zostaje wyrejestrowany z ZUS. Od tego momentu jest jeszcze objęty ubezpieczeniem zdrowotnym przez okres 30 dni. Po tym czasie traci prawo do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej oferowanej przez państwo. W takiej sytuacji, jeśli nie będzie miał możliwości zgłosić się do ubezpieczenia jako członek rodziny, to będzie co do zasady musiał zawrzeć umowę z wojewódzkim oddziałem NFZ i dobrowolnie opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne, co rodzi kolejne koszty – wysokość tej składki co miesiąc to prawie 500 zł! Co więcej, w razie choroby takiej osobie nie będzie również przysługiwało żadne świadczenie pieniężne, jak np. zasiłek chorobowy. Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego przysługują wyłącznie tym, którzy są objęci tym ubezpieczeniem.

Zawieszenie działalności powoduje utratę ubezpieczenia, alternatywą jest zwolnienie z ZUS

Głównym problemem przedsiębiorców, którzy nie uzyskują przychodów z powodu pandemii, jest opłacanie składek ZUS. Rząd, wychodząc naprzeciw potrzebom osób prowadzących działalność, wprowadził rozwiązanie, jakim jest zwolnienie z ZUS na 3 miesiące. Jest to alternatywa pozwalająca na duże oszczędności, regulowana w ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Prawo do ulgi uzyskają osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniające pracowników, które:

 • nie zalegały z opłacaniem składek ZUS na 31 grudnia (chodzi o zaległości za okres dłuższy niż 12 miesięcy, nie dotyczy to zaległości bieżących),
 • prowadziły działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 roku,
 • w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek, nie przekroczyły przychodu 15 681 zł.

Zawieszenie działalności powoduje utratę ubezpieczenia, dlatego wiele firm korzysta z tego rozwiązania i ocenia je pozytywnie. Dlaczego? Powody są co najmniej trzy: 

 1. mimo umorzenia składek emerytalnych zostaną one przypisane do konta ubezpieczonego. W praktyce oznacza to, że zwolnienie z ZUS nie spowoduje zmniejszenia składek na przyszłą emeryturę, co potwierdza art. 31zr ustawy;
 2. zachowanie ubezpieczenia zdrowotnego, a co za tym idzie możliwość korzystania bezpłatnie  z usług służby zdrowia. Niezwykle istotne jest to, że przedsiębiorca, korzystając z umorzenia, może zgłosić do tego ubezpieczenia członków swojej rodziny – oni również będą mogli korzystać z opieki medycznej w ramach NFZ. Wspomniane zostało to w art. 31zs ust. 3 ustawy;
 3. ciągłość ubezpieczenia chorobowego i prawo do świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa, pod warunkiem, że ubezpieczony podlegał temu ubezpieczeniu 1 lutego 2020 roku; zapis taki znajdziemy w art. 31zs ust. 2.

Niewątpliwe takie rozwiązanie powinny rozważyć osoby, które nie mają możliwości zgłosić się do ubezpieczeń u swojego małżonka czy nie chcą ponosić kosztów na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne stanowiących spory wydatek.

Wszystkie rozwiązania oferowane przez tarczę antykryzysową wspomagające  przedsiębiorców w dobie pandemii opisaliśmy w artykule: Tarcza antykryzysowa – wsparcie dla firm w związku z COVID-19.

Jak wypełnić i złożyć wniosek o zwolnienie z ZUS?

Samozatrudnieni spełniający warunki do skorzystania do nowej ulgi, powinni złożyć odpowiedni wniosek do ZUS. Można go wysłać elektronicznie (przez portal PUE ZUS) lub w tradycyjnej wersji papierowej (poczta, bądź składając go w skrzynce na dokumenty w placówce ZUS).

Pobierz wniosek o zwolnienie z opłacania składek!

Do pobrania:

Wniosek RDZ - zwolnienie z ZUS.pdf
Wniosek RDZ - zwolnienie z ZUS.docx

Przy wypełnianiu wniosku w wersji elektronicznej przez osobę samozatrudnioną należy w części I podać dane wnioskodawcy, a w części II: 

 1. punkt 1 pominąć całkowicie – dotyczy on wyłącznie firm zatrudniających pracowników; 
 2. w punkcie 2 wskazać miesiące, za jakie chce się skorzystać ze zwolnienia oraz wpisać wartość przychodu uzyskanego w pierwszym miesiącu, za jaki złożony jest wniosek (u płatników VAT jest to przychód netto, czyli bez VAT);
 3. punkt 3 pominąć – wypełniają go duchowni;
 4. w punkcie 4.1 należy podać swoje PKD – jeśli przedsiębiorca ma we wpisie  podanych kilka, to wybrać należy główne;
 5. w punkcie 4.2 podać informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc publiczna. Podpunkty A i B dotyczą wysokości niepokrytych strat w przypadku spółek, zatem osoba prowadząca jednoosobową działalność powinna zaznaczyć w tych miejscach „nie dotyczy”. W podpunkcie C podaje się informację o tym, czy spełniono kryteria do objęcia postępowaniem upadłościowym;
 6. w punkcie 4.3 oznaczyć, czy korzystało się z innej pomocy oferowanej przez państwo w ramach tarczy antykryzysowej.

Na końcu konieczne jest złożenie podpisu i wpisanie daty wypełnienia wniosku.

W przypadku wypełniania wniosku elektronicznie wypełnia się go analogicznie, z tym że informacje znajdujące się w części II punkcie 4 ujęte we wniosku papierowym, należy wypełnić osobno na odpowiednim załączniku i przed wysyłką dołączyć do wniosku.

Podsumowanie

Przedsiębiorcy muszą pamiętać, że likwidacja i zawieszenie działalności powoduje utratę ubezpieczenia. A brak ubezpieczenia, szczególnie w obecnym czasie, nie jest rozsądnym rozwiązaniem. Państwo pozwala nie płacić składek ZUS i przy tym jednocześnie pozostać ubezpieczonym oraz w razie potrzeby korzystać z bezpłatnej służby medycznej. Z pewnością wielu przedsiębiorców przed podjęciem decyzji o zawieszeniu powinno wziąć pod uwagę nową ulgę. W dobie kryzysu taki mechanizm może dać większe poczucie bezpieczeństwa.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów