0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zestaw głośnomówiący w kosztach podatkowych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zestaw głośnomówiący jest coraz częściej wykorzystywany przez przedsiębiorców podczas jazdy samochodem. W przeciwieństwie do bezpośredniego używania telefonu korzystanie z zestawu głośnomówiącego podczas jazdy nie jest zabronione.

Zestaw głośnomówiący jako zwykły wydatek

Możliwość ujęcia zestawu głośnomówiącego w kosztach podatkowych potwierdza indywidualna interpretacja wydana prze Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach sygn. IBPB3/423-65/07/MS.

Działanie zestawu głośnomówiącego nie jest możliwe bez telefonu komórkowego. Zazwyczaj koszt poniesiony na zakup zestawu głośnomówiącego nie przekracza kwoty 10 000 zł. W związku z tym może zostać zaliczony bezpośrednio do kosztów podatkowych.

Należy mieć na względzie, że nawet jeśli telefon wykorzystywany do celów firmowych nie stanowi składnika firmowego majątku, to zestaw głośnomówiący, który będzie z nim wykorzystywany, można rozliczyć w firmie na zasadach ogólnych.

Jeśli zaś zestaw głośnomówiący montowany jest w samochodzie, który stanowi środek trwały w firmie, ze względu na niską wartość zestawu głośnomówiącego można zaliczyć go bezpośrednio do kosztów podatkowych.

W sytuacji, gdy wartość nabytego zestawu głośnomówiącego przekracza kwotę 10 000 zł i jest on montowany w samochodzie firmowym, to należy traktować go jako część zwiększającą wartość początkową samochodu.

Zestaw głośnomówiący w samochodzie wykorzystywanym w użytku mieszanym

Zgodnie z przepisami, jeśli przedsiębiorca w prowadzonej działalności wykorzystuje samochód zarówno do celów firmowych, jak i prywatnych, to może odliczyć 50% VAT od wydatków związanych z tym pojazdem. Jak stanowi art. 86a ust. 2 ustawy o VAT odliczenie połowy VAT możliwe jest od następujących wydatków:

  • nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów, a także nabycia lub importu ich części składowych,
  • opłat związanych z używaniem tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze,

  • nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z ich eksploatacją lub używaniem.

Nabycie zestawu głośnomówiącego mieści się we wskazanych powyżej wypunktowaniach. Oznacza to, że w sytuacji, gdy podatnik wykorzystuje w prowadzonej działalności samochód osobowy w użytku mieszanym to od zakupu zestawu głośnomówiącego może odliczyć jedynie 50% podatku VAT. Z kolei pozostała, nieodliczona część podatku VAT będzie powiększać koszty uzyskania przychodu.

Zestaw głośnomówiący a możliwość odliczenia 100% VAT

Zgodnie z art. 86a ust. 3 ustawy o VAT podatnik może odliczać 100% VAT:

1) w przypadku gdy pojazdy samochodowe są:

a) wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub

b) konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;

2) do towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Ponadto art. 86a ust. 4 wyżej wymienionej ustawy określa, że:

Pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

1) sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub

2) konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

W związku z powyższym w celu odliczenia 100% VAT od wydatków związanych z pojazdem, musi on być wykorzystywany wyłącznie w prowadzonej działalności. Co więcej przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, która będzie potwierdzać fakt wykorzystywania pojazdu tylko w celach firmowych. Ponadto konieczne jest złożenie do urzędu skarbowego informacji VAT-26.

Jeśli więc spełnione zostaną powyższe warunki i samochód zostanie uznany za wykorzystywany wyłącznie w firmie to od zakupionego zestawu głośnomówiącego podatnik będzie mógł odliczyć 100% VAT.

Podsumowując, przedsiębiorca, który dokona zakupu zestawu głośnomówiącego, aby odliczyć podatek VAT od tego wydatku, w pierwszej kolejności musi określić z jakiego rodzaju pojazdem zestaw głośnomówiący będzie wykorzystywany w firmie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów