0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwolnienie przedmiotowe z VAT przy świadczeniu usług medycznych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Usługom świadczonym w zakresie opieki medycznej, które mają na celu profilaktykę, ratowanie, przywracanie i poprawę zdrowia przysługuje zwolnienie przedmiotowe z VAT. Jednak przy bliższej analizie okazuje się, że nie jest to wcale tak oczywiste. Nie wszystkie usługi medyczne są bowiem zwolnione z podatku VAT.

Zwolnienie przedmiotowe z VAT przy świadczeniu usług medycznych

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z podatku VAT zwolnione są usługi w zakresie opieki medycznej przez:

 • lekarza i lekarza dentysty,

 • pielęgniarki i położnej,

 • psychologa,

 • osoby wykonujące zawód medyczny.

Osoby wykonujące zawód medyczny - kogo możemy do nich zaliczyć?

Osoby wykonujące zawód medyczny także podlegają zwolnieniu z podatku VAT. Jednak kim właściwie jest taka osoba? Jakie usługi świadczone przez te osoby podlegają zwolnieniu przy świadczeniu usług medycznych?

Otóż ustawa o VAT nie określa, kogo można zaliczyć do tej grupy, natomiast można się posiłkować wykazem stanowisk i wymaganych kwalifikacji dotyczących wykształcenia, jakie należy posiadać, aby ubiegać się o pracę na danym stanowisku, zawartych w  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 r. Minister Zdrowia w wykazie tym ujął:

 • felczerów,

 • techników dentystycznych,

 • techników radioterapii,

 • techników medycznych,

 • dietetyków,

 • higienistów,

 • ortoptystów,

 • instruktorów terapii zajęciowej,

 • instruktorów terapii uzależnień,

 • ratowników medycznych,

 • perfuzjonistów,

 • asystentki stomatologiczne,

 • laborantów.

Terapeutyczny cel usługi medycznej a zwolnienie z VAT

Z przepisów jednoznacznie wynika, iż zwolnieniu od podatku VAT nie powinny podlegać usługi medyczne, które nie mają na celu ochrony zdrowia. W związku z czym, by podlegać zwolnieniu z VAT, świadczenie usług powinno mieć cel terapeutyczny. Oznacza to, iż liczy się cel świadczonej usługi medycznej, a nie jej charakter. W tym znaczeniu cel terapeutyczny należy pojmować dość szeroko. Bowiem świadczenie profilaktycznych usług medycznych również może podlegać zwolnieniu z VAT, w sytuacji, gdy po przeprowadzonym badaniu lub zabiegu okaże się, iż danej osobie nic nie jest z medycznego punktu widzenia.

Podatek VAT w świadczeniu usług medycyny pracy

Badania w zakresie medycyny pracy mogą korzystać ze zwolnienia z podatku VAT. Stanowią one nieodłączny element opieki medycznej, zapewniającej ochronę, utrzymanie lub przywrócenie zdrowia.

Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy obejmuje takie badania jak: wstępne, okresowe i kontrolne. Mają one na celu zapewnienie profilaktyki w ochronie zdrowia. Oznacza to, iż spełniają warunek konieczny do zwolnienia z VAT.

Usługi fizjoterapeutyczne

Usługi fizjoterapeutyczne również zaliczamy do usług medycznych, przy świadczeniu których przysługuje zwolnienie z VAT. Wynika to z faktu, iż usługi te mają na celu profilaktykę, zachowanie, ratowanie, przywracanie oraz poprawę zdrowia. W związku z czym usługi fizjoterapeutyczne spełniają warunki, które dają prawo do zastosowania zwolnienia z VAT.

Kiedy nie przysługuje prawo do zwolnienia z VAT

W sytuacji, gdy usługa nie jest wykonywana, a jedynie pozostaje w gotowości do wykonania, np. usługa gotowości do wykonania badania diagnostycznego, wówczas nie przysługuje prawo do zwolnienia z podatku VAT. Dla świadczenia usług gotowości do wykonania usług medycznych właściwą stawką podatkową jest 23%. W związku z czym wynagrodzenie za te usługi nie korzysta ze zwolnienia z podatku VAT

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów