0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwolnienie z VAT - jak do niego powrócić?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT mogą w określonych sytuacjach zrezygnować z tego statusu. Muszą jednak pamiętać o tym, że decyzja taka niesie ze sobą określone konsekwencje. Jak zatem można wrócić do zwolnienia z VAT?

Podmiotowe zwolnienie z VAT - dla kogo?

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT (art. 113 ustawy o VAT) przedsiębiorcy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym łącznej kwoty 200 tys. zł (obowiązuje od 2017 roku), mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Jest to tzw. fakultatywne zwolnienie, ponieważ podatnik sam podejmuje decyzję, czy będzie z niego korzystał, czy też nie. Co ważne, dla przedsiębiorców zakładających działalność w trakcie roku limit ten jest liczony proporcjonalnie.

Uwaga!

Należy jednak pamiętać, że istnieją rodzaje działalności, które wykluczają prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego bez względu na wysokość obrotów. Przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi np. prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa lub usługi jubilerskie, muszą być płatnikami VAT od razu.

Zwolnienie z VAT - kiedy można wrócić?

W sytuacji gdy przedsiębiorca ma prawo do zwolnienia z VAT, ale wcześniej zarejestrował się jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, może on powrócić do zwolnienia pod pewnymi warunkami. Musi bowiem pamiętać, że decyzja ta nie może nastąpić wcześniej niż przed upływem roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub z niego zrezygnował. Podatnik, który chce powrócić do zwolnienia podmiotowego z VAT, ma obowiązek złożenia druku VAT-R (aktualizacyjny) w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpi zmiana.

Co ważne, powrót do zwolnienia z VAT nie musi nastąpić 1 stycznia określonego roku podatkowego. Rejestracji jako podatnik zwolniony z VAT można dokonać również w jego trakcie.

Zwolnienie z VAT - warunki powrotu

Podsumowując, każdy podatnik, który planuje powrót do zwolnienia z VAT, musi spełnić łącznie następujące warunki:

  • w poprzednim roku podatkowym łączna kwota sprzedaży nie przekroczyła 200 tys. zł,
  • rezygnacja ze zwolnienia lub jego utrata nastąpiła w ww. terminie.

Zwolnienie z VAT - jak do niego wrócić?

Jeżeli wcześniej wskazane warunki zostały spełnione, przedsiębiorca może powrócić do zwolnienia z VAT. W tym celu należy złożyć odpowiednio wypełniony VAT-R.

Bardzo ważne jest, by w części A “Cel i miejsce złożenia”, w poz. 4 wskazać kwadrat 2. - “aktualizacja danych”. Konieczne jest również uzupełnienie pozycji 8 i 9 - w przypadku powrotu do zwolnienia jako zakres zmiany danych należy wskazać opcję 1: “Zmiana nie spowodowała zmiany właściwości organu podatkowego”. Pozycja 9 w tym wypadku pozostaje niewypełniona.

Dla powrotu do zwolnienia ważne są również informacje w części C, a dokładniej zaznaczenie opcji w poz. 30 - “podatnik będzie korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9). Dodatkowo w poz. 38 należy podać dokładną datę, od której przedsiębiorca będzie korzystał ze zwolnienia z VAT.

Jak widać, powrót do zwolnienia z VAT jest możliwy po spełnieniu ustawowych warunków. Należy jednak pamiętać o tym, że działanie takie najczęściej wiąże się z koniecznością dokonania korekty odliczonego podatku i kilku innych niezbędnych formalności. Dotyczy to towarów i materiałów, które nie zostały sprzedane przed powrotem do zwolnienia z VAT, oraz środków trwałych i wyposażenia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów