0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

18 wyników dla tematu: cesja-wierzytelnosci

Artykuły:

Cesja wierzytelności - kiedy nie można jej dokonać?

Cesja wierzytelności, czyli przeniesienie wierzytelności na inny podmiot, jest czynnością cywilnoprawną, która podlega ogólnym zasadom prawa cywilnego. Jak przebiega cesja? Kiedy nie będzie ona możliwa? Omawiamy w naszym artykule!

22 września 2023

Nabycie wierzytelności po cenie wyższej niż nominalna – podatek VAT

Nabycie wierzytelności, a w szczególności tzw. wierzytelności trudnych to temat wielokrotnie już omawiany. W artykule omawiamy przypadek gdy zajdzie nabycie wierzytelności po cenie wyższej niż nominalna na gruncie podatku od towarów i usług.

8 września 2023

Warunkowa cesja wierzytelności - wzór z omówieniem

Cesja wierzytelności umożliwia nabycie długu przez podmiot trzeci. Wówczas uprawnienie do dochodzenia należności od dłużnika przechodzi na inny podmiot. Jakie dane powinna zawierać cesja wierzytelności? Sprawdź, wzór cesji oraz wymagane dane!

12 kwietnia 2023

Powierniczy przelew wierzytelności - kiedy może mieć miejsce?

Powierniczy przelew wierzytelności jest zleceniem windykacji należności z przeniesieniem na windykatora praw przysługujących wierzycielowi. Sprawdź w artykule na czym dokładnie polega powierniczy przelew wierzytelności oraz kiedy może mieć zastosowanie!

16 lutego 2023

Zmiana wierzyciela – kiedy przelew wierzytelności jest możliwy?

Co do zasady przelew wierzytelności następuje na podstawie umowy, na mocy której wierzyciel przenosi wierzytelność na osobę trzecią. Kiedy zatem zmiana wierzyciela jest możliwa? Sprawdź, jakie wierzytelności mogą być przedmiotem przelewu!

26 kwietnia 2022

Sprzedaż wierzytelności - jak wygląda rozliczenie PIT?

Nie prowadzisz działalności gospodarczej, ale planujesz sprzedaż wierzytelności? Zastanawiasz się, jak rozliczyć podatek, oraz czy umowa, którą podpiszesz z nabywcą wierzytelności będzie mieć odpłatny charakter? Dowiedz się o sprzedaży wierzytelności!

26 sierpnia 2021

Cesja wierzytelności a podatek od czynności cywilnoprawnych

Czy wiesz czym jest cesja wierzytelności i jakie warunki należy spełnić aby jej dokonać? Czy z tytułu cesji wierzytelności należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych czy podatek Vat! Sprawdź i dowiedz się więcej w tym temacie!

20 marca 2020

Przelew wierzytelności - co powinna zawierać umowa?

Wierzyciel ma możliwość przeniesienia wierzytelności na osobę trzecią. Z czym wiąże się przelew wierzytelności i jakie ma skutki dla wierzyciela oraz dłużnika? Co powinno zostać zawarte w umowie przelewu wierzytelności? Więcej na ten temat w artykule!

5 listopada 2019

Cesja wierzytelności a faktoring - warto wiedzieć

Obecnie faktoring staje się coraz popularniejszym rozwiązaniem w przypadku problemów z płynnością finansową przedsiębiorstwa. Aby dowiedzieć się, na czym polega faktoring, jak działa oraz czym jest cesja wierzytelności, przeczytaj poniższy artykuł!

2 sierpnia 2019

Przelew wierzytelności - 10 rzeczy, które warto wiedzieć

Przelew wierzytelności pozwala zmienić osobę, której dłużnik powinien zapłacić. Majlepiej jest zawrzeć go na piśmie. O tym, że nastąpił przelew wierzytelności, trzeba zawiadomić dłużnika. Czasami na przelew wierzytelności musi się zgodzić dłużnik.

30 kwietnia 2019

Cesja wierzytelności - jak zawiadomić o sprzedaży długu?

Cesja wierzytelności skutkuje tym, że dłużnik powinien spłacić dług nabywcy wierzytelności. Czy do cesji wymagana jest zgoda dłużnika? W jaki sposób poinformować dłużnika o sprzedaży długu? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w artykule!

19 kwietnia 2019

Jaki wybrać kredyt dla małych firm?

Banki mają dużą ofertę dla przedsiębiorców chcących wziąć kredyt dla małych firm. Jeśli firma jest prowadzona przez minimum 12 miesięcy, to można starać o dofinansowanie nawet do 600 tysięcy złotych. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej!

14 grudnia 2018

Sprzedaż wierzytelności - sposoby na sprzedaż długów

Faktury płacone po terminie to coraz częściej spotykany problem, który zdecydowanie utrudnia lub uniemożliwia prowadzenie własnego biznesu. Klienci nie płacą w terminie, a ich dług rośnie. jakie są sposoby na sprzedaż wierzytelności? Sprawdź!

12 grudnia 2017

Powody niepłacenia długów - jakie są najistotniejsze?

Wielu przedsiębiorców ma problem z otrzymaniem pieniędzy od dłużników, co zmusza ich do dochodzenia swoich należności różnymi metodami. Mało kogo zastanawiają jednak powody niepłacenia długów. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się na ten temat więcej!

7 sierpnia 2017

Ujawnienie danych dłużnika zgodne z prawem

Czy ujawnienie danych dłużnika przez wierzyciela jest zgodne z prawem? Czym jest cesja wierzytelności? Jak przebiega udostępnianie danych dłużnika firmie windykacyjnej? Przeczytaj nasz artykuł i dowiesz się więcej!

28 czerwca 2017

Czym różni się cesja wierzytelności od powierniczego przelewu wierzytelności

Przeniesienie praw na osobę trzecią nazywane jest cesją, a przelew wierzytelności jest jednym z rodzajów cesji. Czym różni się cesja wierzytelności od powierniczego przelewu wierzytelności? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej!

20 czerwca 2017

Wzór Umowa cesji wierzytelności z omówieniem

Na podstawie umowy cesji wierzytelności (zwanej także przelewem wierzytelności), cesjonariusz nabywa wierzytelność, która przysługiwała cedentowi. Pobierz za darmo wzór umowy!

17 kwietnia 2014

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów