Poradnik Przedsiębiorcy

Artykuły na temat import

Faktura za import usług z VAT naliczonym w kraju sprzedawcy

Faktura za import usług z VAT naliczonym w kraju sprzedawcy Jak rozliczyć fakturę za import usług z niesłusznie naliczonym VAT w kraju sprzedawcy? czytaj dalej

Płatność przez PayPal - jak rozliczyć?

Jak rozliczyć taki wydatek udokumentowany elektronicznie "Tax Invoice" ze wskazaniem ceny (60 USD bez przeliczenia na PLN).? czytaj dalej

Import usług - warunki i definicja

Importem usług jest świadczenie usług, z tytułu których wykonania podatnikiem jest nabywca. Dowiedz się, czym jest import i jakie warunki muszą być spełnione, aby zakup usługi został uznany za import usług. czytaj dalej

Jak rozliczyć zakup grafik z iStockphoto na cele działalności?

Jak należy rozliczyć podatek VAT od zakupu grafiki z iStockphoto od kontrahenta z kraju spoza UE? czytaj dalej

Import usług a moment odliczenia VAT

Kiedy należy rozliczyć się z tytułu podatku VAT w przypadku nabycia usług od kontrahenta z UE? czytaj dalej

Import usług a właściwy kurs walut

Jaki jest właściwy kurs przeliczeniowy faktury zakupu w sytuacji importu usług od kontrahenta z UE? czytaj dalej

Import towarów - wymogi formalno-prawne, rozliczenia podatkowe

import-towarów Wszystkie najważniejsze informacje na temat importu towarów w jednym miejscu. Kliknij i korzystaj. czytaj dalej

Import usług a ujęcie faktury w okresach kolejnych

Czy fakturę dokumentującą import usług można ująć w ewidencji w kolejnych okresach rozliczeniowych? czytaj dalej

Import towarów handlowych powinien być potwierdzony fakturą

Aby ująć koszt w KPiR niezbędne jest posiadanie dowodu zakupu - w tym przypadku faktury. Może się Pan zwrócić do dostawcy z Chin o przesłanie dokumentu w formie elektronicznej. czytaj dalej

Nowe definicje eksportu i importu towarów

1 kwietnia 2013 roku weszła w życie kolejna część nowych przepisów podatkowych obejmująca swoim zakresem podatek VAT. Znajdują się wśród nich m.in. nowa definicja działalności gospodarczej, zmiana stawek podatku VAT na niektóre towary i usługi. czytaj dalej

Rozliczenie transakcji importu usług dla podatnika nie-vatowca

Prowadzę działalność gospodarczą, ale nie jestem czynnym podatnikiem VAT. W jaki sposób można rozliczyć transakcję importu usług dla podatnika nie-vatowca ? czytaj dalej