0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozliczenie transakcji importu usług dla podatnika nie-vatowca

Wielkość tekstu:

Prowadzę działalność gospodarczą, ale nie jestem czynnym podatnikiem VAT. W jaki sposób można rozliczyć transakcję importu usług dla podatnika nie-vatowca ?

Max, Zielona Góra

 

Podatnik, który korzysta ze zwolnienia z podatku VAT w przypadku importu usług musi postąpić tak jak podatnik czynny. Czyli ma obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej i naliczenia na niej podatku wg obowiązującej krajowej stawki VAT. Jeśli faktura zakupu wystawiona jest w walucie obcej to do przeliczenia wartości na PLN należy przyjąć kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień jej wystawienia. Naliczony podatek VAT nievatowiec wykazuje w deklaracji VAT-9M, którą składa w urzędzie skarbowym w terminie do 25 dnia po miesiącu, w którym powstał obowiązek rozliczenia importu usług. W tym samym terminie wpłaca na konto urzędu skarbowego należny VAT, wynikający z deklaracji VAT-9M. Jeden egzemplarz deklaracji należy przechowywać w dokumentacji księgowej. Zapłacony podatek VAT jest kosztem uzyskania przychodu w dacie zapłaty i można go ująć w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów