0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Import usług a właściwy kurs walut

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zakupiłem subskrypcję od kontrahenta z Wielkiej Brytanii, faktura za nabycie została wystawiona w funtach. Po jakim kursie powinienem ją przeliczyć na PLN dla celów wykazania importu usług?

Artur, Kraśnik

 

W przypadku importu usług przeliczenia na PLN dokonuje się po średnim kursie NBP poprzedzającym dzień powstania obowiązku podatkowego.

Nie ma zatem znaczenia data wystawienia faktury, co potwierdza interpretacja indywidualna Ministra Finansów z dn. 4 grudnia 2013 r. (nr sygn. PT8/033/324/1034/WCX/13/RD-125816), w której wskazano:

"(…) obowiązek podatkowy w imporcie usług, dla których miejsce świadczenia ustalane jest według zasady ogólnej zawartej w art. 28b nie zależy od daty wystawienia faktury przez kontrahenta zagranicznego, a jedynie od daty wykonania usługi lub od daty zapłaty. (…) W konsekwencji, (…) do określenia podstawy opodatkowania należy przyjąć kurs średni danej waluty obcej ogłoszony przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wykonania usługi lub dzień zapłaty. (…)"

Znaczenie ma zatem dzień wykonania usługi bądź też dokonania zapłaty - w zależności co nastąpiło jako pierwsze.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów