Poradnik Przedsiębiorcy

Import usług a ujęcie faktury w okresach kolejnych

W kwietniu korzystałam z usług Google AdWords. Faktura za tę usługę została wystawiona dnia 30 kwietnia, natomiast z racji przeoczenia tego faktu, faktury tej nie wliczyłam do deklaracji VAT-7 jako import usług (art. 28b). Czy mogę ją ująć w rozliczeniu za czerwiec ?

Marta, Zielona Góra

 

Niestety w tym przypadku należy fakturę ująć w rozliczeniu za kwiecień, co spowoduje konieczność złożenia korekty deklaracji VAT-7. Import usług zgodnie z art. 28b ustawy o VAT charakteryzuje się tym, iż to nabywca jest zobowiązany do naliczenia podatku VAT. Obowiązek podatkowy następuje natomiast co do zasady w momencie wykonania usługi, a więc tym w przypadku - w kwietniu.

Transakcja ta będzie wprawdzie dla Pani neutralna pod względem podatku VAT, jednakże nie zwalnia to z obowiązku wykazania jej w deklaracji VAT-7. Do korekty należy dołączyć pisemne uzasadnienie jej złożenia.