Poradnik Przedsiębiorcy

Artykuły na temat kara umowna

Kara umowna - orzecznictwo w sprawie zastrzegania

Kara umowna - skuteczne zastrzeganie Kara umowna to często stosowane w praktyce zabezpieczenie należytego wykonania umowy i jest swojego rodzaju gwarancją spełnienia świadczenia przez dłużnika. W jaki sposób należy ją określić i jak prawidłowo ją zastrzec? Dowiesz się czytając artykuł! czytaj dalej
2021-11-17

Podatek VAT

Kary umowne za nieterminowe wykonanie usługi a koszty podatkowe

Kary umowne za nieterminowe wykonanie usługi a koszty podatkowe Kary umowne z tytułu opóźnień w wykonaniu usługi są często stosowanym rozwiązaniem. Czy kary umowne za nieterminowe wykonanie usługi stanowią koszty uzyskania przychodów w działalności? Odpowiadamy! Sprawdź, jakie stanowisko zajmują organy podatkowe! czytaj dalej

Wyłączenia z kosztów podatkowych sankcji oraz kar umownych

Wyłączenia z kosztów podatkowych sankcji Podatnicy prowadząc działalność gospodarczą narażeni są na liczne sankcje. Wyłączenia z kosztów podatkowych sankcji powodują że, przedsiębiorcy nie mają pewności jak je rozliczyć podatkowo oraz które sankcje stanowią koszt uzyskania przychodu. czytaj dalej

Kara umowna - zastrzeganie i egzekwowanie

kara umowna a odszkodowanie Kara umowna bywa problematycznym tematem. Można ją wprowadzić zgodnie z zasadą swobody umów, ale czy zawsze jest to dowolne? Istnieją liczne przykłady kar, które mogą być zastosowane w umowach między przedsiębiorcami oraz z udziałem konsumentów. czytaj dalej

Kara umowna – jakie ma zastosowania w umowach cywilnych?

Kara umowna – jakie ma zastosowania w umowach cywilnych? Kara umowna jest rodzajem odszkodowania w przypadku, gdy jedna ze stron kontraktu nie wykona zobowiązania lub wykona je nienależycie. Jaki charakter może mieć kara umowna? Kiedy kara umowna ulega przedawnieniu? Przeczytaj artykuł i sprawdź! czytaj dalej

Kara umowna - czy może zostać zmniejszona z powodu rażącego wygórowania?

Kara umowna - czy jest możliwe jej zmniejszenie? Strona umowy może w niej zastrzec, że w przypadku niewykonania zobowiązania niepieniężnego, naprawienie szkody nastąpi poprzez zapłatę określonej kwoty . Jak wysoka może być kara umowna? Czym jest miarkowanie kary umownej i kiedy można je stosować? czytaj dalej

Nienależyte wykonanie umowy a odpowiedzialność ustawowa i umowna

Nienależyte wykonanie umowy - czym skutkuje? Co do zasady kontrakty zawierane są po to, aby ich dotrzymywać. Jednak jak pokazuje praktyka - bywa z tym różnie. Jaka zatem odpowiedzialność czeka przedsiębiorcę za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się! czytaj dalej

Odpowiedzialność odszkodowawcza w umowach

Odpowiedzialność odszkodowawcza - co oznacza? By strony miały pewność, że umowa zostanie wykonana prawidłowo, w jej treści należy ująć klauzule dotyczące odpowiedzialności stron. Czym jest odpowiedzialność odszkodowawcza i jakie są jej rodzaje? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej

Kara umowna - kiedy zastosować ją w umowie?

Kara umowna - kiedy zastosować ją w umowie? W celu zabezpieczenia interesów firmy w kontaktach z drugimi stronami można zastosować w umowie zapis o karze umownej. Kara umowna dotyczy tylko zobowiązań niepieniężnych, jak na przykład wykonania usług lub ochrony tajemnicy firmy. czytaj dalej

Kara umowna - jak można ja zmniejszyć?

Kara umowna - czy można zmniejszyć? Kara umowna stanowi rodzaj zastrzeżenia w umowie pomiędzy przedsiębiorcami. Jej znaczenie ma charakter odszkodowawczy, tj. stanowi zapłatę wcześniej ustalonej kwoty za wyrządzoną szkodę przy niewywiązywaniu się stron z umowy. Dowiedz się więcej! czytaj dalej

Kara umowna - czy można ją zmniejszyć? Miarkowanie kary umownej

Kara umowna - czy można zmniejszyć? Kara umowna jest odszkodowaniem dla wierzyciela za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania. Czy możliwe jest zmniejszenie kary umownej? Przeczytaj nasz artykuł gdzie znajdziesz odpowiedź na nurtujące Cię pytanie! czytaj dalej

Wypłata odszkodowania z tytułu wadliwego wykonania usługi a VAT

Wypłata odszkodowania z tytułu wadliwego wykonania usługi - rozliczenie podatkowe Czy wypłata odszkodowania z tytułu wadliwego wykonania usługi powinna zostać opodatkowana podatkiem VAT? czytaj dalej

Kara umowna nie zawsze jest kosztem podatkowym

Kara umowna w kosztach firmowych Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorcy często narażeni są na dodatkowe koszty. W przypadku niewywiązania się z warunków zawartej umowy może zostać nałożona na nich kara umowna. Przeczytaj i sprawdź, czy można zaliczyć ją do kosztów podatkowych! czytaj dalej

Kara umowna - czym jest i kiedy się ją stosuje?

Kara umowna - opis Zapisy o karze umownej można znaleźć niemal w każdej umowie, zaś regulują ją przepisy kodeksu cywilnego w jakich okolicznościach może być naliczona kara umowna? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej

Ewidencja kar umownych w KPiR - jak ją prowadzić?

Ewidencja kar umownych w KPiR Kary umowne najczęściej dotyczą nieterminowego wykonania przedmiotu umowy bądź nienależytego ze względu na jakość wykonania. Wówczas podatnik powinien prowadzić ewidencje kar umownych. Zobacz, jak ewidencja kar umownych powinna być ujmowana w KPiR! czytaj dalej

Kiedy kontrahent musi zapłacić karę umowną?

Kontrahent musi zapłacić karę umowną - w jakich sytuacjach? Kara umowna jest instytucją bardzo powszechnie stosowaną w obrocie gospodarczym i często poddawaną modyfikacjom prowadzącym do odejścia od typowego, ustawowego jej modelu. Przeczytaj więcej na temat tego kiedy kontrahent musi zapłacić karę umowną! czytaj dalej

Kara umowna jako koszt uzyskania przychodu

Kara umowna a koszt uzyskania przychodu Kara umowna to dogodny sposób zabezpieczenia świadczeń niepieniężnych i jest coraz częściej stosowana przez przedsiębiorców. Jeśli nie wiesz, czy można ją zakwalifikować do kosztów działalności koniecznie przeczytaj nasz artykuł! czytaj dalej

Czy kara umowna za odstąpienie od umowy stanowi koszt firmowy?

Czy kara umowna za odstąpienie od umowy najmu lokalu może stanowić koszt uzyskania przychodu? czytaj dalej

Kara umowna z tytułu niewykonania robót budowlanych w terminie a koszt firmowy

Czy kara umowna za niewykonanie robót budowlanych w terminie może stanowić koszt uzyskania przychodu? czytaj dalej
2013-10-08

Podatek VAT

Kara umowna z VAT

kara umowna z vat czytaj dalej