0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

28 wyników dla tematu: kara-umowna

Artykuły:

Naliczanie kary umownej – kiedy prawo ustaje?

Kara umowna jest jednym z najlepszych i najefektywniejszych narzędzi motywacyjnych dłużnika. Dlaczego? Z czym związane jest naliczanie kary umownej? Jak wygląda naliczanie jej w przypadku powstania szkody? Przeczytaj artykuł i dowiedz się!

6 czerwca 2024

Pozew o zapłatę kary umownej - jak powinien wyglądać?

Niestety często zdarza się, że kontrahenci mimo podpisania umowy, nie wywiązują się z jej zapisów. W takim wypadku przedsiębiorca może wnieść pozew o zapłatę kary umownej. Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się jak wygląda klauzula kary umownej!

27 grudnia 2023

Kara umowna – czy zawsze trzeba ją płacić?

Prowadząc własny biznes możemy napotkać różnych kontrahentów. Dlatego, aby się zabezpieczyć stosujemy skrzętnie sporządzone umowy, które są naszym zabezpieczeniem przed uchylaniem się od płatności. Kara umowna - sprawdź co powinieneś wiedzieć!

29 listopada 2023

Kary umowne w umowach IT - co warto wiedzieć?

Czego mogą dotyczyć kary umowne w umowach IT? Jaki jest ich sens? Jak są określane tego rodzaju kary i jak je konstruować? Co oznacza, że kara umowna ma funkcję odszkodowawczą? Na te wszystkie pytania odpowiedzi znajdziesz w artykule. Sprawdź!

25 września 2023

Naliczenie kar umownych wynikających z umowy a postanowienia umowne

Kary umowne to pewnego rodzaju narzędzie umożliwiające dyscyplinowanie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy. Takie kary stosowane są w przypadku postępowania w sposób sprzeczny z umową. Jak prawidłowo powinno odbywać się naliczenie kar umownych?

20 lipca 2023

Zabezpieczenie zobowiązań umownych - wszystko co musisz wiedzieć!

Zabezpieczenie zobowiązań umownych może być dokonane w różnych formach przewidzianych przez prawo. Należy jednak pamiętać, że musi być odpowiednio sformułowane, aby zapewnić skuteczną ochronę przed niewykonaniem zobowiązań umownych przez drugą stronę.

23 czerwca 2023

Zabezpieczenie treści umowy - jak zminimalizować ryzyko?

Aby uchronić się przed nieuczciwym kontrahentem, który nie jest w stanie należycie wywiązać się z przyjętych na siebie zobowiązań można zastosować zabezpieczenie treści umowy. Przeczytaj, jakie są dostępne formy oraz kiedy mogą mieć zastosowanie!

18 stycznia 2023

Kara umowna - orzecznictwo w sprawie zastrzegania

Kara umowna to często stosowane w praktyce zabezpieczenie należytego wykonania umowy i jest swojego rodzaju gwarancją spełnienia świadczenia przez dłużnika. W jaki sposób należy ją określić i jak prawidłowo ją zastrzec? Dowiesz się czytając artykuł!

23 listopada 2021

Kary umowne za nieterminowe wykonanie usługi a koszty podatkowe

Kary umowne z tytułu opóźnień w wykonaniu usługi są często stosowanym rozwiązaniem. Czy kary umowne za nieterminowe wykonanie usługi stanowią koszty uzyskania przychodów w działalności? Odpowiadamy! Sprawdź, jakie stanowisko zajmują organy podatkowe!

17 listopada 2021

Wyłączenia z kosztów podatkowych sankcji oraz kar umownych

Podatnicy prowadząc działalność gospodarczą narażeni są na liczne sankcje. Wyłączenia z kosztów podatkowych sankcji powodują że, przedsiębiorcy nie mają pewności jak je rozliczyć podatkowo oraz które sankcje stanowią koszt uzyskania przychodu.

23 września 2021

Kara umowna - zastrzeganie i egzekwowanie

Kara umowna bywa problematycznym tematem. Można ją wprowadzić zgodnie z zasadą swobody umów, ale czy zawsze jest to dowolne? Istnieją liczne przykłady kar, które mogą być zastosowane w umowach między przedsiębiorcami oraz z udziałem konsumentów.

10 września 2021

Kara umowna – jakie ma zastosowania w umowach cywilnych?

Kara umowna jest rodzajem odszkodowania w przypadku, gdy jedna ze stron kontraktu nie wykona zobowiązania lub wykona je nienależycie. Jaki charakter może mieć kara umowna? Kiedy kara umowna ulega przedawnieniu? Przeczytaj artykuł i sprawdź!

27 lutego 2020

Kara umowna - czy może zostać zmniejszona z powodu rażącego wygórowania?

Strona umowy może w niej zastrzec, że w przypadku niewykonania zobowiązania niepieniężnego, naprawienie szkody nastąpi poprzez zapłatę określonej kwoty . Jak wysoka może być kara umowna? Czym jest miarkowanie kary umownej i kiedy można je stosować?

9 października 2019

Nienależyte wykonanie umowy a odpowiedzialność ustawowa i umowna

Co do zasady kontrakty zawierane są po to, aby ich dotrzymywać. Jednak jak pokazuje praktyka - bywa z tym różnie. Jaka zatem odpowiedzialność czeka przedsiębiorcę za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się!

11 czerwca 2019

Odpowiedzialność odszkodowawcza w umowach

By strony miały pewność, że umowa zostanie wykonana prawidłowo, w jej treści należy ująć klauzule dotyczące odpowiedzialności stron. Czym jest odpowiedzialność odszkodowawcza i jakie są jej rodzaje? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej!

18 lipca 2018

Kara umowna - kiedy zastosować ją w umowie?

W celu zabezpieczenia interesów firmy w kontaktach z drugimi stronami można zastosować w umowie zapis o karze umownej. Kara umowna dotyczy tylko zobowiązań niepieniężnych, jak na przykład wykonania usług lub ochrony tajemnicy firmy.

25 kwietnia 2018

Kara umowna - jak można ja zmniejszyć?

Kara umowna stanowi rodzaj zastrzeżenia w umowie pomiędzy przedsiębiorcami. Jej znaczenie ma charakter odszkodowawczy, tj. stanowi zapłatę wcześniej ustalonej kwoty za wyrządzoną szkodę przy niewywiązywaniu się stron z umowy. Dowiedz się więcej!

16 lutego 2018

Kara umowna - czy można ją zmniejszyć? Miarkowanie kary umownej

Kara umowna jest odszkodowaniem dla wierzyciela za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania. Czy możliwe jest zmniejszenie kary umownej? Przeczytaj nasz artykuł gdzie znajdziesz odpowiedź na nurtujące Cię pytanie!

15 stycznia 2018

Wypłata odszkodowania z tytułu wadliwego wykonania usługi a VAT

Czy wypłata odszkodowania z tytułu wadliwego wykonania usługi powinna zostać opodatkowana podatkiem VAT?

27 września 2017

Kara umowna nie zawsze jest kosztem podatkowym

Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorcy często narażeni są na dodatkowe koszty. W przypadku niewywiązania się z warunków zawartej umowy może zostać nałożona na nich kara umowna. Przeczytaj i sprawdź, czy można zaliczyć ją do kosztów podatkowych!

8 września 2017

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów