0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

40 wyników dla tematu: kontrola-podatkowa

Artykuły:

Rezygnacja z udziału w czynnościach kontrolnych - wzór oświadczenia

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą mogą zostać poddani kontroli podatkowej z urzędu. Czy w takiej sytuacji możliwa jest rezygnacja z udziału w czynnościach kontrolnych? Pobierz darmowy wzór oświadczenia o rezygnacji z udziału w kontroli!

26 września 2023

Kontrola podatkowa klienta biura rachunkowego

Kontrola podatkowa może spotkać każdego przedsiębiorcę, nawet, jeżeli wypełniał on prawidłowo swoje obowiązki względem urzędu skarbowego. Czy wiesz, na jaką pomoc w przypadku kontroli podatkowej może liczyć podatnik ze strony biura rachunkowego?

23 grudnia 2022

Kontrola podatkowa – jakich dowodów może żądać urząd skarbowy?

Prowadząc działalność gospodarczą, należy mieć na uwadze możliwość wszczęcia kontroli podatkowej. Jest to trudna sytuacja, jednak kontrola podatkowa nie jest taka straszna gdy zna się szczegóły postepowania. Sprawdź, jaki ma cel postępowanie dowodowe!

7 lipca 2022

Urząd Skarbowy może zajrzeć na rachunek bankowy podatnika

Podatnicy powinni być świadomi tego, że urząd skarbowy może w każdej chwili zajrzeć do posiadanych przez nich rachunków bankowych. Jaka jest procedura kontroli urzędu skarbowego? Kiedy urząd może uzyskać dostęp na rachunek bankowy podatnika? Sprawdź!

29 czerwca 2022

Kontrola podatnika w biurze rachunkowym

Co do zasady kontrola skarbowa może być prowadzona w siedzibie firmy przedsiębiorcy lub w innym miejscu, w którym przechowywana jest dokumentacja. Sprawdziliśmy, czy kontrola podatnika w biurze rachunkowym jest możliwa oraz czy biuro może odmówić udziału!

4 lutego 2022

Czynności kontrolne - uprawnienia organu przeprowadzającego kontrolę

Czynności kontrolne mogą być wykonywane przez pracowników organu kontroli pod warunkiem stosowania się do ściśle określonych zasad postępowania dotyczących sposobu, zakresu i terminów przeprowadzania takich kontroli. Czego można się spodziewać? Sprawdź!

16 listopada 2021

Korekta pustej faktury w trakcie kontroli – wyrok TSUE

Czym jest pusta faktura? Kiedy mamy z nią do czynienia? Czy pustą fakturę można skorygować? Dowiedz się, jakie stanowisko reprezentowały dotychczas organy skarbowe. Korekta pustej faktury, a najnowszy wyrok TSUE - Korzystne informacje dla podatników.

28 lipca 2021

Składanie deklaracji podatkowych w toku kontroli podatkowej

Przedsiębiorca, który dopuszcza się zaniecham względem urzędu skarbowego może zostać skontrolowany przez organ podatkowy czy wypełnia on prawidłowo obowiązki. Sprawdziliśmy, czy składanie deklaracji podatkowych w toku kontroli podatkowej jest możliwe!

2 lipca 2021

Zakaz ponownego wszczęcia kontroli podatkowej - kiedy występuje?

Niekiedy zdarza się, że urząd postanawia skontrolować ponownie dany zakres, który został już uprzednio skontrolowany. Sprawdź, kiedy występuje zakaz ponownego wszczęcia kontroli podatkowej i w jaki sposób Ministerstwo Finansów wskazuje, aby się bronić!

29 marca 2021

Kontrola podatkowa bez zapowiedzi – czy US ma do tego prawo?

Niektórzy przedsiębiorcy obawiają się niezapowiedzianej wizyty ze strony urzędu skarbowego. Czy jednak słusznie? Czy kontrola podatkowa bez zapowiedzi jest w ogóle możliwa? W naszym artykule sprawdzamy, co na to przepisy. Przeczytaj!

8 lutego 2021

Kontrola podatkowa a ochrona danych osobowych

Czy RODO zmienia sposób w jaki przeprowadzania jest kontrola podatkowa przez urząd skarbowy? Jak zachowywać się podczas kontroli? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jakie uprawnienia w zakresie kontroli podatkowej posiada urząd skarbowy!

20 lipca 2020

Kontrola sklepu internetowego - jak przebiega?

Popularność sklepów internetowych spowodowała, że wiele firm przeniosło swoje usługi do sieci lub całkowicie zrezygnowało z prowadzenia sprzedaży stacjonarnej. Prowadzisz działalność w internecie? Sprawdź, jak przebiega kontrola sklepu internetowego!

10 czerwca 2020

Kontrola podatkowa bez uprzedniego zawiadomienia podatnika

Prowadząc działalność gospodarczą, podatników może spotkać kontrola podatkowa przeprowadzana przez urząd skarbowy. Niekiedy zdarza się, że kontrole przeprowadzane są bez wcześniejszego zawiadomienia o wszczęciu. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej!

25 maja 2020

Blokada kontroli podatkowych - kiedy następuje?

Urzędy skarbowe blokują kontrole podatkowe wobec podatników, którzy w ramach wprowadzonej tarczy antykryzysowej wystąpią o odroczenie podatków bądź rozłożenie ich na raty. Kiedy może nastąpić blokada kontroli podatkowych? Odpowiedź poniżej!

15 maja 2020

Należyta staranność w VAT a orzecznictwo podatkowe

Może się zdarzyć sytuacja, w której dostawca nie wykaże VAT i tym samym dopuści się przestępstwa podatkowego, za które może zostać pociągnięty również nabywca w stosunku do transakcji z jego udziałem. Jak wygląda należyta staranność w VAT, w artykule!

26 lutego 2020

Zastrzeżenia po kontroli podatkowej – masz tylko dwa tygodnie!

Jeśli kontrola podatkowa w Twojej firmie wykaże nieprawidłowości, masz dwie możliwości: poprawienie wykazanych błędów lub sprzeciwienie się im poprzez złożenie zastrzeżenia po kontroli podatkowej. Jak taki dokument powinien wyglądać i kiedy go złożyć?

24 lutego 2020

Kontrola podatkowa na legitymację - czy jest możliwa?

Kontrola podatkowa może dotyczyć każdego przedsiębiorcy. Zawsze wszczynana jest z urzędu, a nie na wniosek. Czym jest kontrola podatkowa na legitymację? W jakich przypadkach możliwe jest jej przeprowadzenie? Więcej na ten temat w artykule!

13 lutego 2020

Odmiejscowienie urzędów skarbowych a kontrole podatkowe

Plany związane z odmiejscowieniem US rodzą spore zamieszanie wśród podatników jak również podmiotów prowadzących usługi księgowe, mimo iż zmiana ma na celu usprawnienie kontaktu z urzędami. Zobacz, z czym wiąże się odmiejscowienie urzędów skarbowych.

28 stycznia 2020

Kontrola przedsiębiorcy w świetle ustawy Prawo przedsiębiorców

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z możliwością zetknięcia się przedsiębiorcy z różnymi kontrolami. Jak powinna przebiegać kontrola i czy można się jej sprzeciwić? Sprawdź, kontrola przedsiębiorcy w świetle ustawy prawo przedsiębiorców!

28 stycznia 2020

Kontrola celno-skarbowa i kontrola podatkowa – porównanie

Kontrola celno-skarbowa oraz kontrola podatkowa są to zgodnie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi dwa postępowania kontrolne, którym może zostać poddany podatnik. Czym się różnią? Jaki jest czas trwania kontroli? Więcej dowiesz się z artykułu!

7 sierpnia 2019

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów