Poradnik Przedsiębiorcy

Leasing operacyjny a leasing finansowy

Poszukując sprzętu, lokalu, pojazdu, przedsiębiorca może zdecydować się m.in. na leasing. Rozwiązanie to jest często bardziej opłacalne niż kredyt i stanowi ciekawą opcję wtedy, gdy nowy nabytek jest niezbędny, ale akurat brakuje kapitału. Warto zwrócić uwagę, że leasing leasingowi nierówny - możemy bowiem wyróżnić leasing operacyjny i leasing finansowy.

Leasing operacyjny i leasing finansowy - jak rozliczać?

Podstawową różnicą pomiędzy leasingiem finansowym a leasingiem operacyjnym jest fakt, że w ramach pierwszego z nich przedmiot leasingu staje się środkiem trwałym leasingobiorcy, pozostawiając po jego stronie obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. W przypadku leasingu operacyjnego te formalności wciąż leżą po stronie leasingodawcy, do którego nadal należy sprzęt lub lokal.

Zatem w przypadku leasingu operacyjnego w kosztach uzyskania przychodu leasingobiorcy znajdą się opłata wstępna, raty leasingowe i inne koszty związane z bieżącą eksploatacją przedmiotu leasingu. Natomiast decydując się na leasing finansowy, przedsiębiorca może ująć w kosztach odpisy amortyzacyjne, część odsetkową raty i koszty codziennego użytkowania.

Podatek VAT także rozliczany jest odmiennie. Jeśli decydujemy się na leasing operacyjny, będzie on naliczany do każdej raty leasingowej. Wybierając leasing finansowy, przedsiębiorca będzie musiał zapłacić go w całości z góry, przy pierwszej racie leasingowej. Warto przy tym zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o leasing samochodu osobowego, to w zależności od formy jego wykorzystywania rozliczenie będzie dokonywane dwojako - możliwe będzie odliczenie 50% lub 100% podatku VAT zależnie od formy użytkowania.

Jeśli chodzi o wykup sprzętu lub lokalu będącego przedmiotem leasingu, także w tej kwestii można wykazać różnice. Gdy mamy do czynienia z leasingiem finansowym, przedmiot leasingu staje się własnością leasingobiorcy automatycznie po zakończeniu umowy. Natomiast w przypadku leasingu operacyjnego, leasingobiorca ma prawo do wykupu przedmiotu i dopiero wtedy stać się może jego właścicielem.

Leasing operacyjny i leasing finansowy - umowy

Umowy leasingu muszą spełnić warunki, które zostały wskazane w przepisach. Zatem okres ich obowiązywania w przypadku leasingu operacyjnego może wynieść co najmniej 40% czasu amortyzacji przedmiotu, jednak nie dłużej niż 60 miesięcy. Gdy mamy do czynienia z leasingiem finansowym, nie ma ograniczeń co do czasu umowy, poza tym, że musi ona zostać zawarta na określony czas, ustalony przez strony.