0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Środek trwały w budowie - jak rozliczyć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rozpoczęłam budowę nieruchomości, która będzie wykorzystywana jako magazyn w mojej działalności gospodarczej. Budynek powstaje na gruncie, który jest firmową własnością. Budowa potrwa jakieś 2 lata, ponieważ jest to duży obiekt. W międzyczasie będę otrzymywać faktury zakupowe dotyczące zakupu materiałów budowlanych i innych potrzebnych rzeczy do budowy. Po ukończeniu prac budynek zostanie przyjęty do ewidencji środków trwałych. Jak powinien zostać rozliczony środek trwały w budowie?

Edyta, Elbląg

 

Jak wynika z ustawy o podatku dochodowym, amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budynki, budowle i lokale będące odrębną własnością, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się:

  • w razie nabycia w drodze kupna cenę ich nabycia,

  • w razie częściowo odpłatnego nabycia cenę ich nabycia powiększoną o wartość przychodu

  • w razie wytworzenia we własnym zakresie koszt wytworzenia,

  • w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.

W przypadku środka trwałego w budowie należy wstrzymać się z wniesieniem go do ewidencji środków trwałych do momentu, aż będzie zdatny do użytkowania. Wydatki związane z inwestycją i poniesione do dnia przyjęcia budynku do używania w firmie, będą powiększać jego wartość początkową.

Podatek VAT od wydatków poniesionych na środek trwaływ budowie należy odliczać w miesiącu otrzymania faktury lub w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. Warunkiem jest to, że środek trwały służyć będzie działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

Te wydatki dla celów VAT należy księgować wówczas bezpośrednio do rejestru VAT zakupów, a przy tworzeniu pliku JPK V7 kwota netto powinna zostać ujęta jako nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych.

Zsumowaną wartość wydatków na wybudowanie magazynu (kwoty netto), gdy już będzie on oddany do używania, należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzujących.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów