Poradnik Przedsiębiorcy

Artykuły na temat wypowiedzenie zmieniające

2021-06-10

Prawo pracy

Wypowiedzenie zmieniające – jakie niesie za sobą skutki

Wypowiedzenie zmieniające – jakie niesie za sobą skutki Czym jest wypowiedzenie zmieniające? Jaki jest tryb i forma wypowiedzenia zmieniającego? Kto jest uprawniony do jego złożenia? Jakie muszą wystąpić przesłani do złożenia tego dokumentu? Przeczytaj nasz artykuł i i poznaj odpowiedzi na powyższe pytania! czytaj dalej
2020-10-21

Prawo pracy

Kiedy sporządzić aneks do umowy o pracę?

Kiedy sporządzić aneks do umowy o pracę? Zawarcie z pracownikiem umowy o pracę nie oznacza, że warunki w niej zawarte są niezmienne. Pracodawca ma prawo zmodyfikować postanowienia takiego dokumentu, zarówno na korzyść, jak i niekorzyść pracownika. Sprawdź kiedy sporządzić aneks do umowy o pracę! czytaj dalej
2020-10-08

Umowy

Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy - wzór z omówieniem

porozumienie zmieniające Porozumienie zmieniające i wypowiedzenie zmieniające to dwie możliwości wprowadzenia zmian w dotychczasowych warunkach pracy. Kiedy można zastosować porozumienie zmieniające? Przeczytaj i skorzystaj ze wzoru porozumienia zmieniającego! czytaj dalej
2020-09-04

Prawo pracy

Przeniesienie pracownika do pracy w innej miejscowości

Przeniesienie pracownika do pracy w innej miejscowości - obowiązki Przeniesienie pracownika do pracy w innej miejscowości to istotna zmiana w warunkach zatrudnienia, wobec tego nie może zostać to wykonane w sposób dowolny. Przeczytaj artykuł i sprawdź jakich obowiązków powinien dopełnić pracodawca w takim przypadku! czytaj dalej
2020-08-19

Prawo pracy

Wypowiedzenie zmieniające a czasowe oddelegowanie do innej pracy

Wypowiedzenie zmieniające a tymczasowe oddelegowanie do innej pracy Co to jest wypowiedzenie umowy o pracę i czym się ono różni od wypowiedzenia zmieniającego? Jakie może nieść ze sobą skutki wypowiedzenie zmieniające? Kiedy stosuje się wypowiedzenie zmieniające a kiedy oddelegowanie pracownika do innej pracy? Sprawdź! czytaj dalej
2020-05-20

Prawo pracy

Wypowiedzenie zmieniające - kiedy należy się odprawa?

Wypowiedzenie zmieniające a odprawa Czy pracownik, który nie przyjmie wypowiedzenia zmieniającego, będzie miał prawo do odprawy pieniężnej? Jak wypowiedzenie zmieniające wpływa na konieczność jej wypłaty? Przeczytaj artykuł i poznaj odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania! czytaj dalej
2020-05-15

Prawo pracy

Zmiana warunków wynagradzania a obowiązek aneksowania umowy o pracę

Zmiana warunków wynagradzania a obowiązek aneksowania umowy pracownika Czy ustalona przez pracodawcę zmiana warunków wynagradzania danego pracownika wymaga formy pisemnej? Jeżeli tak, to jaki rodzaj dokumentu powinien zostać przygotowany: aneks czy wypowiedzenie zmieniające? Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź! czytaj dalej
2020-05-07

Prawo pracy

Wypowiedzenie zmieniające a aneks - kiedy się stosuje?

Wypowiedzenie zmieniające a aneks - różnice Zmiany postanowień zawartych w umowie o pracę działających na niekorzyść pracownika powinny zostać wprowadzone w odpowiedniej formie. Pierwszą z nich jest aneks, drugą wypowiedzenie zmieniające. Dowiedz się z artykułu czym różnią się te formy! czytaj dalej
2019-04-09

Prawo pracy

Czy podwyżka bez aneksu jest zgodna z przepisami?

Podwyżka bez aneksu - czy jest ważna? Wiadomo, że nie można zmienić warunków umowy o pracę na niekorzyść pracownika bez wprowadzenia procedury wypowiedzenia zmieniającego. Czy zatem podwyżka bez aneksu do umowy będzie zgodna z przepisami? Przeczytaj artykuł i sprawdź! czytaj dalej

Rozszerzenie zakresu obowiązków pracownika - musisz to wiedzieć!

Rozszerzenie zakresu obowiązków pracownika - kwestie formalne W praktyce często dochodzi do sytuacji, kiedy to osoby zatrudnione w firmie przejmują obowiązki pracowników zwolnionych. Czy rozszerzenie zakresu obowiązków pracownika powinno zostać poprzedzone wypowiedzenie zmieniającym! Przeczytaj artykuł i sprawdź! czytaj dalej