0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

19 wyników dla tematu: wypowiedzenie-zmieniajace

Artykuły:

Czy zmiana organizacji czasu pracy wymaga dokonania wypowiedzenia zmieniającego?

Umowa o pracę to nic innego jak określone zasady współpracy między pracodawcą a pracownikiem. Jednak nie każda zmiana wiąże się z konicznością zmian zapisów w umowie. Czy zmiana organizacji czasu pracy wymaga dokonania wypowiedzenia zmieniającego? Sprawdź

29 maja 2023

Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy - wzór z omówieniem

Porozumienie zmieniające i wypowiedzenie zmieniające to dwie możliwości wprowadzenia zmian w dotychczasowych warunkach pracy. Kiedy można zastosować porozumienie zmieniające? Przeczytaj i skorzystaj ze wzoru porozumienia zmieniającego!

4 maja 2023

Zmiana warunków wynagradzania a obowiązek aneksowania umowy o pracę

Czy ustalona przez pracodawcę zmiana warunków wynagradzania danego pracownika wymaga formy pisemnej? Jeżeli tak, to jaki rodzaj dokumentu powinien zostać przygotowany: aneks czy wypowiedzenie zmieniające? Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź!

25 kwietnia 2023

Ochrona przedemerytalna a rozwiązanie umowy o pracę

Na czym polega ochrona przedemerytalna i jak chroni pracowników, którzy zbliżają się do wieku emerytalnego? Jakie obowiązki ma pracodawca względem pracownika w wieku przedemerytalnym? Ochrona przedemerytalna a rozwiązanie umowy o pracę - czy to możliwe?

23 marca 2023

Wypowiedzenie zmieniające – jakie niesie za sobą skutki

Czym jest wypowiedzenie zmieniające? Jaki jest tryb i forma wypowiedzenia zmieniającego? Kto jest uprawniony do jego złożenia? Jakie muszą wystąpić przesłani do złożenia tego dokumentu? Przeczytaj nasz artykuł i i poznaj odpowiedzi na powyższe pytania!

22 marca 2023

Wypowiedzenie zmieniające - kiedy należy się odprawa?

Czy pracownik, który nie przyjmie wypowiedzenia zmieniającego, będzie miał prawo do odprawy pieniężnej? Jak wypowiedzenie zmieniające wpływa na konieczność jej wypłaty? Przeczytaj artykuł i poznaj odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania!

8 marca 2023

Wycofanie wypowiedzenia zmieniającego złożonego niezgodnie z prawem

Według przepisów prawa pracy zmiany dotychczasowych ustaleń z pracownikiem można dokonać za pomocą wypowiedzenia zmieniającego. Czy wycofanie wypowiedzenia zmieniającego jest możliwe? Co mówi o tym prawo pracy? Przeczytaj więcej w artykule!

27 lutego 2023

Choroba pracownika a wypowiedzenie zmieniające

Wypowiedzenie zmieniające pracownika jest następstwem zmiany warunków zatrudnienia pracownika i wynika z jednostronnej woli pracodawcy. Jakie konsekwencje niesie za sobą ta forma wypowiedzenia i jak działa wypowiedzenie zmieniające na urlopie chorobowym?

30 listopada 2022

Sposoby na obniżenie kosztów zatrudnienia pracowników

Pracodawca, szczególnie w dobie kryzysu musi uważniej przyglądać się kosztom przedsiębiorstwa. Nie ma wątpliwości, że pracownicy i ich wynagrodzenie to spore obciążenie budżetu. Jakie są sposoby na obniżenie kosztów zatrudnienia pracowników? Sprawdź!

3 listopada 2022

Niezdolność do pracy pracownika w wieku przedemerytalnym a brak możliwości zapewnienia innej pracy

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi objętemu ochroną przedemerytalną. Co gdy występuje niezdolność do pracy pracownika w wieku przedemerytalnym a nie ma możliwości zapewnienia mu innej pracy? Sprawdź w naszym artykule!

19 września 2022

W jakich przypadkach należy sporządzić aneks do umowy o pracę?

Zawarcie z pracownikiem umowy o pracę nie oznacza, że warunki w niej zawarte są niezmienne. Pracodawca ma prawo zmodyfikować postanowienia takiego dokumentu, zarówno na korzyść, jak i niekorzyść pracownika. Sprawdź kiedy sporządzić aneks do umowy o pracę!

14 lipca 2022

Czy podwyżka bez aneksu jest zgodna z przepisami?

Wiadomo, że nie można zmienić warunków umowy o pracę na niekorzyść pracownika bez wprowadzenia procedury wypowiedzenia zmieniającego. Czy zatem podwyżka bez aneksu do umowy będzie zgodna z przepisami? Przeczytaj artykuł i sprawdź!

15 czerwca 2022

Wypowiedzenie zmieniające a czasowe oddelegowanie do innej pracy

Co to jest wypowiedzenie umowy o pracę i czym się ono różni od wypowiedzenia zmieniającego? Jakie może nieść ze sobą skutki wypowiedzenie zmieniające? Kiedy stosuje się wypowiedzenie zmieniające a kiedy oddelegowanie pracownika do innej pracy? Sprawdź!

20 maja 2022

Przeniesienie pracownika do pracy w innej miejscowości - co należy wiedzieć?

Przeniesienie pracownika do pracy w innej miejscowości to istotna zmiana w warunkach zatrudnienia, wobec tego nie może zostać to wykonane w sposób dowolny. Przeczytaj artykuł i sprawdź jakich obowiązków powinien dopełnić pracodawca w takim przypadku!

12 kwietnia 2022

Połowa okresu wypowiedzenia – termin odrzucenia warunków wypowiedzenia zmieniającego

Bywają sytuacje, że pracownicy mają 3 miesięczne okresy wypowiedzenia. Jak ustalić, kiedy przypada połowa okresu wypowiedzenia zmieniającego? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na temat wypowiedzenia zmieniającego oraz sposobu jego liczenia!

6 kwietnia 2022

Wypowiedzenie zmieniające a brak pouczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków

Jednym z trybów zmiany treści umowy o pracę jest wypowiedzenie pracownikowi warunków pracy lub płacy. Jakie konsekwencje powoduje brak pouczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków pracy? Przeczytaj artykuł i sprawdź w naszym artykule!

15 marca 2022

Ochrona przedemerytalna a wypowiedzenie zmieniające

Ochrona przedemerytalna przysługuje niektórym pracownikom. Kto zostaje objęty tą ochroną? Czy pracodawca ma prawo zwolnić pracownika objętego ochroną przedemerytalną? Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się więcej na temat ochrony przedemerytalnej!

14 stycznia 2022

Wypowiedzenie zmieniające a aneks - kiedy się stosuje?

Zmiany postanowień zawartych w umowie o pracę działających na niekorzyść pracownika powinny zostać wprowadzone w odpowiedniej formie. Pierwszą z nich jest aneks, drugą wypowiedzenie zmieniające. Dowiedz się z artykułu czym różnią się te formy!

19 października 2021

Rozszerzenie zakresu obowiązków pracownika - musisz to wiedzieć!

W praktyce często dochodzi do sytuacji, kiedy to osoby zatrudnione w firmie przejmują obowiązki pracowników zwolnionych. Czy rozszerzenie zakresu obowiązków pracownika powinno zostać poprzedzone wypowiedzenie zmieniającym! Przeczytaj artykuł i sprawdź!

19 sierpnia 2017

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów