0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odliczenie podatku VAT od faktur za wynajem samochodu osobowego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy w toku swojej działalności są czasem zmuszeni do wynajęcia samochodu, np. w sytuacji, gdy ich własny znajduje się w chwilowej niedyspozycji, albo też w danym momencie go nie posiadają. Zazwyczaj przedmiotem najmu u przedsiębiorcy są pojazdy osobowe. W związku z tym powstaje pytanie: w jakiej wysokości podatnikom przysługuje od faktur za wynajem samochodu osobowego oraz jaka kwota stanowi koszt uzyskania przychodu?

Odliczenie podatku VAT od faktur za wynajem samochodu – 100% czy 50%?

Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktury za najem pojazdu osobowego w wartości 50% lub 100%. Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od tego rodzaju faktur przysługuje podatnikowi który:

  • prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu,
  • sporządził regulamin zasad użytkowania samochodu w firmie,
  • zgłosił pojazd do Urzędu Skarbowego poprzez formularz VAT-26,
  • wykorzystuje samochód wyłącznie w działalności gospodarczej.

Warunki te muszą zostać spełnione jednocześnie. Jeżeli czynny podatnik VAT nie dopełni chociażby jednego z wyżej wymienionych obowiązków, wówczas przysługuje mu  od faktur za wynajem samochodu osobowego w wartości 50%.

Wyżej wymienione odliczenia – 50% oraz 100% dotyczą zarówno faktur za najem samochodu, jak i wydatków związanych z jego bieżącym użytkowaniem np. za zakup paliwa czy myjni.

Czynsz za najem pojazdu w kosztach firmowych

Zgodnie z art. 23. 1. pkt. 47a ustawy o PIT, przedsiębiorca może zaliczyć koszty najmu do wartości 150 000 zł. Wartość samochodu osobowego podlegająca limitowi wynika z umowy najmu. Przy tym u czynnego podatnika VAT, jeżeli pojazd wykorzystywany jest zarówno w działalności, jak i prywatnie, jako wartość pojazdu należy uznać wartość netto powiększoną o kwotę naliczonego podatku VAT (wartość netto + 50% VAT). Z kolei w przypadku najmu krótkoterminowego (poniżej 6 miesięcy) należy przyjąć wartość przyjętą dla celów ubezpieczenia. W związku z powyższym, w przypadku samochodu osobowego o wartości powyżej 150 000 zł, podatnik księguje koszty najmu w wartości wynikającej z przeliczenia:

wartość faktury x 150 000/wartość pojazdu

Aby podatnik mógł potwierdzić wartość samochodu oraz jednocześnie udowodnić, w jakiej części przysługuje mu prawo do rozliczenia koszt najmu krótkoterminowego w kosztach podatkowych, powinien posiadać kopię polisy wynajmowanego pojazdu.

Przykład 1.

Przedsiębiorca wykorzystuje w działalności i prywatnie wynajmowany w Polsce samochód osobowy o wartości 300 000 zł netto (VAT: 69 000). Wartość netto comiesięcznej faktury za czynsz wynosi 1 000 zł, gdzie wartość podatku VAT to 230 zł. W jakiej wartości może ująć koszt w KPiR oraz odliczyć podatek VAT jeżeli nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu?

Wartość pojazdu dla przedsiębiorcy wynosi 334 500 zł (wartość netto + nieodliczony podatek VAT = 300 000 + 50% x 69 000). Podatnik ma prawo do odliczenia 50% podatku VAT, tj. wartości 115 zł, natomiast w KPiR znajdzie się wartość 499,97 zł.

Obliczenia:

nadwyżka nad limitem - 334 500 - 150 000 = 184 500 zł

wyliczenie proporcji kosztów niepodatkowych - 184500/334500 x 100 = 55,16%

procent, który może stanowić koszt podatkowy - 100% - 55,16% = 44, 84%

część kosztu, która może stanowić koszt podatkowy - 1115 x 44,84% = 499,97 zł

Księgowanie faktury za czynsz w systemie wFirma.pl

W celu prawidłowego rozliczenia wydatków związanych z samochodem osobowym, w pierwszej kolejności należy wprowadzić pojazd do systemu zgodnie z artykułem: Dodawanie pojazdu do systemu. Wówczas na jego podstawie system automatycznie rozliczy w prawidłowy sposób koszty z nim powiązane na gruncie PIT oraz VAT.

Fakturę za czynsz należy zaksięgować przez zakładkę: WYDATKI » DODAJ WYDATEK » FAKTURA VAT/FAKTURA (BEZ VAT). W wyświetlonym oknie należy uzupełnić dane zgodnie z otrzymaną fakturą, gdzie RODZAJ WYDATKU: LEASING LUB DZIERŻAWA SAMOCHODU.

odliczenie podatku vat od faktur za wynajem samochodu

Po zapisaniu wydatek zostanie ujęty w 13. kolumnie KPiR – pozostałe wydatki zgodnie z limitem 150 000 zł. W przypadku faktury VAT u czynnego podatnika VAT, w rejestrze zakupu VAT znajdzie się 50% lub 100% podatku VAT, w zależności od sposobu rozliczania pojazdu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów