Poradnik Przedsiębiorcy

Odliczenie podatku VAT od faktur za wynajem samochodu osobowego

Przedsiębiorcy w toku swojej działalności są czasem zmuszeni do wynajęcia samochodu, gdyż np. ich własny znajduje się w chwilowej niedyspozycji, albo też w danym momencie go nie posiadają. Zazwyczaj wynajmowane są samochody osobowe i to im zostanie poświęcony ten artykuł, szczególnie w kwestii odliczenia podatku VAT przy wynajmie.

Najmując samochód przedsiębiorca otrzymuje od wynajmującego fakturę. Pojawia się pytanie, czy od tego typu faktur podatnik może odliczyć VAT? I w jakiej wysokości? Czy istnieją w tym zakresie jakieś ograniczenia?

Odpowiedź na pytanie o możliwość odliczenia VAT jest twierdząca, co oznacza, że przedsiębiorca może od tego typu transakcji odliczyć podatek, choć w zakresie tym istnieją pewne limity. Jak bowiem wynika z obowiązujących przepisów, podatnik może od takich faktur odliczyć 60% podatku, ale nie więcej niż 6000 zł przez cały okres użytkowania pojazdu. Stanowisko takie wynika z art. 3 ust. 6 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług i ustawy o transporcie drogowym, który mówi, że:

W przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe, o których mowa w ust. 1, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6.000 zł.