0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy istnieje obowiązek prowadzenia akt osobowych pracowników zatrudnianych w oparciu o umowę zlecenie?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zatrudniam kilku zleceniobiorców. Czy mam obowiązek prowadzenia akt osobowych dla nich?

Amelia, Kostrzyn

 

Obowiązek prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych zawarty jest w art. 94 pkt. 9a Kodeksu Pracy i odnosi się wyłącznie do pracowników zatrudnionych w oparciu o stosunek pracy.

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną - ten stosunek prawny reguluje Kodeks cywilny i nie mają do niego zastosowania przepisy prawa pracy.

Dodatkowo dokumentacja potrzebna do zawarcia umowy cywilnoprawnej nie jest tożsama z dokumentacją prowadzoną w związku ze stosunkiem pracy i umieszczenie jej w aktach osobowych nie byłoby możliwe.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów