0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Znak towarowy - sprawdź jakie są skuteczne sposoby ochrony

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W Polsce rejestracja indywidualnych znaków towarowych wciąż nie jest popularnym zjawiskiem. Większość przedsiębiorców, którzy nawet zdają sobie sprawę z wagi jaką przypisuje się identyfikacji firmy na podstawie oznaczeń nie decyduje się na rejestrację własnego znaku towarowego. Być może odstrasza procedura rejestracji lub po prostu cena. Podejście przedsiębiorców mają zmienić nowe przepisy jakie przewidują uproszczenie procedury weryfikującej rejestrację oraz obniżenie jej ceny. Dzięki czemu większa ilość przedsiębiorców zarejestruje swój znak towarowy. 

Znak towarowy - pierwsze kroki 

Zmiany przepisów swoim zakresem mają objąć źródłowe przepisy międzynarodowe dotyczące zgłoszeń i ochrony patentowej. Obecnie możliwość zgłoszenia znaku towarowego obejmującego ochronę w zakresie międzynarodowym możliwa jest jedynie po uprzedniej rejestracji znaku na terenie kraju. Odpowiedzialnym za przyjmowanie rejestracji wzorów towarowych jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Obecnie weryfikacja zgłoszonego znaku towarowego w krajowej procedurze rejestracyjnej podlega badaniu zarówno bezwzględnych przesłanek ochronnych znaku jak i przesłanek względnych. Uproszczenie procedur ma pozwolić na pominięcie przesłanek względnych, które odnoszą się do weryfikacji znaku względem istnienia wcześniejszych zbliżonych bądź identycznych znaków należących do innych podmiotów. Badanie przesłanek względnych w praktyce okazało się bowiem nie przynosić wymiernych efektów, co pokazuje chociażby liczba sporów pomiędzy konkurentami uprawnionymi do podobnych znaków towarowych.

Korzyści z rejestracji 

Obniżenie kosztów rejestracji znaku towarowego dotyczy wspólnotowych znaków towarowych rejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante. Po opatentowaniu zarejestrowany znak towarowy jest chroniony na całym terytorium Unii Europejskiej. Nie wiadomo jednak czy obniżenie cen rejestracji znajdzie również odbicie w przypadku procedur krajowych. W Polskim Urzędzie Patentowym obecnie pierwsza opłata rejestracyjna w przypadku podstawowego znaku towarowego wynosi 550zł. Przedsiębiorcy dysponujący podpisem elektronicznym mają możliwość rejestracji on-line (opłata jest niższa i wynosi 500zł).

W obecnej rzeczywistości gospodarczej znak towarowy jest istotnym elementem pozwalającym na odróżnienie spośród innych produktów tego samego rodzaju. Stanowi często podstawę promocji czy też budowania wizerunku samego przedsiębiorstwa i reputacji marki. Znak towarowy może być więc kartą przetargową w konkurencji na rynku. Należałoby więc rozważyć inwestycję w jego ochronę patentową, która pozwoliłaby zniwelować możliwość jego bezprawnego powielania.  

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów