0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Recykling - wszystko co musisz wiedzieć!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ochrona otaczającego nas świata jest obowiązkiem każdego człowieka. Istnieje wiele form ochrony środowiska - na przykład przedsiębiorstwa starają się ograniczyć nadmierne korzystanie ze złóż czy emisję spalin. Najpowszechniejszą formą dbania o środowisko stosowaną przez osoby prywatne jest segregacja śmieci. Posegregowane śmieci przetwarzane są w procesie recyklingu i ponownie wykorzystywane. Sprawdź, co to jest recykling!

Co to jest recykling?

Recykling jest powtórnym wykorzystywaniem odpadów w celu wytworzenia nowego produktu. Jest to jedna z form ochrony środowiska, której celem jest zmniejszenie nadmiernego eksploatowania złóż naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów.

Jej podstawową zasadą jest maksymalne wykorzystanie dostępnych odpadów przy jak najmniejszym nakładzie energetycznym i surowcowym.

Co podlega recyklingowi?

Największą część odpadów stanowią odpady wytwarzane w gospodarstwach domowych. Każdy mieszkaniec powinien segregować śmieci na cztery podstawowe grupy i wrzucać do specjalnie oznakowanych kontenerów:

 • szkło - kontener zielony (szkło kolorowe) lub biały (szkło białe),

 • plastik - kontener żółty,

 • papier - kontener niebieski,

 • metale - kontener czerwony lub pomarańczowy.

Bardzo często zdarza się, że odpadów metalowych nie wyrzuca się osobno, lecz łącznie z plastikiem, szkło również nie zawsze zbierane jest do dwóch osobnych kontenerów.

W na osiedlach domków jednorodzinnych często dostarcza się do każdego z domostw worki o odpowiednim kolorze, które po napełnieniu wystawia się przed posesję w ustalone dni. Oprócz pojemników we wspomnianych wyżej kolorach dostarczane są także worki w kolorze brązowym, które przeznaczony są na odpady biodegradowalne.

Etapy recyklingu

W recyklingu wyróżnia się pięć podstawowych etapów:

 • segregacja - polega na segregacji odpadów ze względu na ich rodzaj. Najlepszym i najtańszym sposobem segregacji jest segregacja śmieci na etapie najbliższym ich powstawaniu, czyli w gospodarstwach domowych czy firmach. Takie odpady są mniej zanieczyszczone niż gdyby segregacja odbywała się po zmieszaniu różnych ich rodzajów,

 • rozdrabnianie - posegregowane odpady z reguły nie nadają się do obróbki w podstawowej formie, konieczne jest ich rozdrobnienie, które odbywa się w odpowiednich młynach. Proces ten znacznie ułatwia transport odpadów,

 • mycie - odpady szklane i plastikowe są z reguły zanieczyszczone, dlatego konieczne jest ich umycie w specjalnych wannach zawierających środki czyszczące, a następnie osuszenie,

 • wytłaczanie - na tym etapie wytwarzany jest produkt końcowy,  

 • pozostałe - linia recyklingu powinna również zawierać elementy spełniające funkcje magazynowe oraz zabezpieczające takie jak transportery czy silosy. Możliwe jest również występowanie urządzeń pomocniczych.

Rodzaje recyklingu

Ze względu na zastosowanie można wyróżnić trzy rodzaje recyklingu:

 • ponowne zastosowanie - ponowne wykorzystanie odpadu w tym samym celu po niewielkiej obróbce np. butelki zwrotne,

 • dalsze zastosowanie - po obróbce fizycznej, chemicznej lub biologicznej odpad znajduje nowe zastosowania np. granulacja opon,

 • ponowne użytkowanie - odzyskiwanie odpadów w celu ich ponownego wprowadzenia do produkcji np. wraki samochodów.

Ze względu na specyfikę obróbki wyróżnić możemy kilka rodzajów recyklingu:

 • chemiczny - odpady przetwarzane są na materiały o innych właściwościach fizyczno-chemicznych,

 • surowcowy - odpady przerabiane są do postaci surowcowej, z której zostały wytworzone,

 • materiałowy - odzyskiwanie z odpadów tworzyw, które mogą zostać ponownie przetworzone,

 • termiczny - spalanie odpadów w celu pozyskania energii,

organiczny -  obróbka tlenowa lub beztlenowa w kontrolowanych warunkach przy użyciu mikroorganizmów. Efektem tych działań może być metan lub materia organiczna.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów