0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy można zapłacić ZUS za cały rok? Czy da się obejść nowe przepisy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Polski Ład wprowadza wiele zmian podatkowych i już teraz przedsiębiorcy szukają optymalnych rozwiązań jak można złagodzić przyszłe zmiany podatkowe. Oszczędności szukają już w tym roku. Po internecie chodzą różne rozwiązania jedno z nich wskazujące, że można zapłacić składki ZUS za cały przyszły rok i tym samym jeszcze w 2021 roku odliczyć np. całe składki za 2022 rok. Ale czy można zapłacić ZUS za cały rok? Jest to dość kontrowersyjne rozwiązanie o czym poniżej.

Czy można zapłacić ZUS za cały rok? - zdania ekspertów

Wiele kancelarii podatkowych wskazuje, że możliwe jest opłacenie składki zdrowotnej za 2022 rok jeszcze w tym roku i tym samym dokonanie odliczenia składek zdrowotnych po raz ostatni. Dużo osób zarzeka się, że taka płatność może nastąpić nawet za cały, przyszły rok podatkowy.

Jakie zagrożenia są z tym związane:

  • tak duży wydatek jakim jest opłacenie za cały rok składek ZUS (trzeba zapłacić składki zdrowotne i społeczne) może spowodować tymczasową utratę płynności finansowej,

  • zmiana wysokości składek ZUS ze względu na źle oszacowane wysokości składek do opłacenia i tym samym powstanie niedopłaty czy nadpłaty,

  • brak formularza ZUS DRA na 2022 rok w użytku, a aby składki stały się należne należałoby deklarację złożyć;

  • jeśli złożymy deklarację w starej wersji nie wiadomo jak potraktuje to ZUS czy uzna zasadność wpłaty czy też potraktuje zapłacone składki jako nadpłatę urząd skarbowy może zakwestionować tak odliczone składki ZUS. Należy mieć na uwadze, że komunikaty wydane w internecie czy uzyskane informacje na infolinii Krajowej Informacji Skarbowej nie są wykładnią prawa, więc nie chronią w trakcie rozpraw sądowych.

  • brak znanych wskaźników dla składek ZUS w 2022 roku,

  • składki zdrowotne są zależne od osiągniętego dochodu, a w obecnej chwili nie jest znana wysokości dochodu, na podstawie której można określić składkę zdrowotną.

Na pewno to rozwiązanie nie jest zalecane dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników i tym samym wartość deklaracji ZUS DRA ulega znacznym wahaniom. 

Ekspert wfirma.pl zwraca uwagę aby na spokojnie podejść do tematu. Takie rozwiązanie byłoby opłacalne tylko gdy rzeczywiście w rozliczeniu rocznym wyszedłby podatek do zapłaty od którego można pomniejszyć tą nadpłaconą składkę zdrowotną. Przy czym nie jest to zalecane rozwiązanie ze względu na zagrożenia jakie ze sobą niesie (które opisane zostały powyżej).

Nadpłacona składka zdrowotna której wartość przewyższa kwotę podatku w zeznaniu rocznym za rok w którym została opłacona przepada. Nie przenosi się niewykorzystanej składki na kolejne rozliczenie roczne i nie powiększa o jej wartość straty w zeznaniu rocznym.
Na pewno korzystne będzie rozliczenie składki grudniowej w grudniu i tym samym odliczenie składki grudniowej jeszcze w rozliczeniu w 2021 roku - wskazuje dalej ekspert wfirma.pl.
Ważne jest, aby wtedy opłacić wszystkie składki — nie tylko składki zdrowotne ale również społeczne — ponieważ płatność jest księgowana na jednym koncie ZUS.

Czy można zapłacić ZUS za cały rok? - MF mówi że można, ale…

W stanowisku przekazanym PAP, Ministerstwo powołało się na informację Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, z której wynikało, że ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych określała obowiązki składek, w tym wypłatę składek. Wpłacający zobowiązani są do złożenia kompletu dokumentów rozliczeniowych oraz uregulowania należności w ustawowym terminie. Są to najdłuższe terminy, a ich przestrzeganie gwarantuje, że za zwłokę w płatnościach nie będą naliczane odsetki. Ministerstwo Finansów zwróciło uwagę, że przepisy nie zabraniają wcześniejszej zapłaty składek, czyli najwcześniejsza wpłata składki w grudniu 2021 r. może być w grudniu 2021 r. MF wskazało, że jest to powszechna praktyka, zwłaszcza jeśli jednostka budżetowa chce zamknąć bilans roku. Ważne jest, aby płatnik brał pod uwagę wszystkie należności, które ma obowiązek uiścić, czyli wszystkie ubezpieczenia, a nie tylko samo ubezpieczenie zdrowotne.

Ekspert wfirma.pl wskazuje, że “Ogólnie rzecz biorąc, podatki i inne daniny należy płacić zgodnie z zasadą periodyzacji. Więc nieprawidłowym wydaje się aby przedsiębiorca dokonał opłacenia zobowiązania podatkowego z przyszłości na zasadzie ryczałtowej, gdy zapłata zobowiązania wynika z uzyskanego dochodu - a przedsiębiorca w momencie zapłaty tak naprawdę go nie zna. Może do czasu 31 grudnia jeszcze rząd zajmie w tej sprawie stanowisko, póki co nie jest to zalecane przez nas rozwiązanie”.

Każdy przedsiębiorca musi podjąć decyzję samodzielnie, biorąc pod uwagę ryzyko różnych działań ZUS i US.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów