0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy wydatki na siłownię stanowią koszt w działalności gospodarczej?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wydatki o charakterze prywatnym nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu. Istnieje jednak kilka możliwości, by zaliczyć do nich opłaty za np. karnet na basen lub treningi – i to w jednoosobowej działalności gospodarczej. Sprawdź, czy wydatki na siłownię stanowią koszt uzyskania przychodu w przypadku Twojej firmy.

Wydatki o charakterze osobistym, a wydatki firmowe

W jednoosobowej działalności gospodarczej rozróżnienie wydatków prywatnych i firmowych może być początkowo kłopotliwe. Część może zostać rozliczona, niemniej jednak należy pamiętać, że wiele z nich będzie traktowanych jako koszty o charakterze osobistym. Dobrze jest wiedzieć, że aby zaliczyć dany wydatek do KUP, musi on być bezpośrednio związany z prowadzoną działalnością. Nie jest to jednak jedyny warunek.

W art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych znajdziemy informację, że kosztami uzyskania przychodów są te koszty, które:

  • zostały poniesione, aby osiągnąć przychody,
  • zostały poniesione w celu zabezpieczenia źródeł przychodów,
  • zostały poniesione w celu zachowania źródeł przychodów.

Niemniej jednak ustawodawca wymienił listę wyjątków, które nawet spełniając wyżej wymienione wymogi, nie mogą stanowić KUP. Wykaz ten można znaleźć w artykule 23 tej samej ustawy.

Innym ważnym warunkiem jest również to, że koszty takie powinny być we właściwy sposób udokumentowane – zgodnie z aktualnymi przepisami.

Wydatki na siłownię a wydatki firmowe

Czy zatem istnieje możliwość, by karnet na siłownię lub basen zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej? Odpowiedź brzmi – tak – pod warunkiem, że wydatek ten będzie związany z charakterem prowadzonego biznesu.

W zawodach takich jak trener fitness, tancerz, instruktor sztuk walki, czy ochroniarz dbałość o kondycję jest bardzo istotna i może znacząco wpływać np. na jakość świadczonych przez taką osobę usług. O ile wydatki na siłownię, salę gimnastyczną czy sprzęt sportowy nie przekroczą przyjętych społecznie norm, takim osobom łatwo będzie udowodnić, czy wydatki na siłownię stanowią koszt, ponieważ mają one bezpośredni związek z potrzebami, jakie generuje ich firma, w celu uzyskania przychodu. Inaczej będzie np. w przypadku zawodów biurowych, czy usług gastronomicznych. Zatem to, czy takie wydatki mogą zostać zaliczone do KUP, zależy przede wszystkim od charakteru prowadzonej działalności.

Czy wydatki na siłownię stanowią koszt w firmie zatrudniającej pracowników?

Odrębną kategorię stanowią z kolei wydatki na karnety sportowe lub wejścia na siłownię czy basen udostępniane zatrudnionym pracownikom. Jeśli stanowią one benefity pozapłacowe, to zawsze powinna istnieć możliwość zaliczenia ich do kosztów firmowych. Takie wydatki służą pozyskaniu oraz zachowaniu w szeregach firmy dobrych pracowników – zapewnienie im dodatkowej zachęty do utrzymania lub aplikowania do miejsca pracy, połączone z dbałością o ich zdrowie fizyczne, będzie miało zatem znamiona kosztu poniesionego w celu uzyskania przychodu czy też zabezpieczenia i zachowania jego źródła.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów