0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Darowizna na odbudowę zabytków a zasady jej odliczenia

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy, którzy dokonali darowizny na odbudowę zabytków, czyli na przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla lub kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie, od 2021 roku mogą w związku z tym dokonać odliczenia ulgi podatkowej w odpowiednim wymiarze. Sprawdź, na jakim druku może zostać odliczona darowizna na odbudowę zabytków i ile podlega odliczeniu?

Na jakim druku może zostać odliczona darowizna na odbudowę zabytków i ile podlega odliczeniu?

Darowiznę na odbudowę zabytków można odliczyć dopiero w zeznaniu rocznym na drukach:

 • PIT-37 – formularz składany przez osobę fizyczną, której dochody opodatkowane są skalą podatkową;
 • PIT-36 – formularz składany przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą opodatkowaną skalą podatkową;
 • PIT-28 – formularz składany przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Z ulgi również mogą skorzystać podatnicy rozliczający się podatkiem liniowym, jeśli zobowiązani są także poza PIT-36L do złożenia PIT-37. Wówczas rozliczenia ulgi dokonują w zeznaniu rocznym PIT-37.

Aby odliczyć ulgę z tytułu darowizny na odbudowę zabytków, należy w pierwszej kolejności określić, jaką wartość mamy prawo odliczyć. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. e ustawy o PIT możliwe jest odliczenie kwoty przekazanej tytułem darowizny, lecz nie więcej niż 6% dochodu. Kolejnym krokiem jest zebranie dokumentacji uprawniającej do skorzystania ulgi (nie dołącza się ich do zeznania, jednakże należy je przechowywać przez okres 5 lat od końca roku, w którym złożono zeznanie).

Podatnik nie ma prawa dokonać odliczenia darowizny na odbudowę zabytków:

 • którą zaliczył do kosztów uzyskania przychodów;
 • którą odliczył od przychodu na podstawie ustawy o ryczałcie lub odliczył od dochodu na podstawie ustawy PIT;
 • która została zwrócona w jakiejkolwiek formie.

Limit odliczenia jest wspólny z odliczeniami z tytułu darowizn na cele pożytku publicznego, kształcenia zawodowe, kultu religijnego oraz honorowego krwiodawstwa.

Jak udokumentować prawo do odliczenia darowizny na odbudowę zabytków?

Podstawowym dokumentem, za pomocą którego dokumentuje się darowiznę, jest:

 • dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej;
 • dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny niepieniężnej.

Dla celów umowy darowizny jej wartość należy oprzeć o wartość rynkową objętych nią rzeczy i praw (art. 26 ust. 6 w związku z art. 19 ustawy o PIT). Jeżeli przekazywane towary są opodatkowane podatkiem VAT, za kwotę darowizny przyjmuje się ich wartość wraz z tym podatkiem, w części przekraczającej kwotę VAT naliczonego, którą darczyńca, zgodnie z przepisami o VAT, ma prawo odliczyć z tytułu dokonania tej darowizny.

Darowizny na odbudowę zabytków nie przenosi się na lata kolejne. Jeśli podatnik nie skorzysta z odliczenia lub przekroczy limit odliczenia (przekaże więcej, niż przysługuje podatnikowi odliczenie) – ulga przepada.

Jak dokonać odliczenia darowizny na odbudowę zabytków w zeznaniu rocznym?

Darowiznę na odbudowę zabytków można odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym za 2021 rok PIT-37, PIT-36 albo PIT-28. Kwotę odliczenia wykazuje się w załączniku PIT/O w pozycji 19 (jeśli występujemy jako podatnik) lub pozycji 20 (jeśli występujemy jako małżonek).

Darowizna na odbudowę zabytków

Dodatkowo należy wskazać podmiot obdarowany w części D załącznika PIT/O, wykazując:

 • nazwę pełną podmiotu;
 • kraj;
 • kwotę darowizny przekazanej obdarowanemu.

Darowizna na odbudowę zabytków

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów