0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odliczenie darowizny w trakcie roku - poszerzenie możliwości dzięki Tarczy 4.0!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wraz z prowadzaniem specustaw, tzw. Tarcz antykryzysowych, ustawodawca wprowadził możliwość odliczania darowizn przekazanych na rzecz walki z koronawirusem i przeciwdziałania skutkom wywołanym pandemią już w trakcie roku. Dzięki temu podatnicy mogą na bieżąco czerpać korzyści z pomocy udzielonej innym, a nie, jak dotychczas, dopiero po zakończonym roku podatkowym, wykazując darowiznę w ramach jednej z ulg w zeznaniu rocznym. Tarcza Antykryzysowa 4.0 rozszerzyła katalog darowizn i pozwala na odliczenie darowizny w trakcie roku. Sprawdźmy, jakie dokładnie zmiany zostały wprowadzone i jakie warunki należy spełnić, aby możliwe było odliczenie darowizny w zaliczce na podatek! 

Odliczenie darowizny w trakcie roku - kto może skorzystać?

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 52n ust. 1 ustawy o PIT przedsiębiorca może uwzględnić w wyliczeniu zaliczki na podatek w trakcie roku darowizny przekazane na rzecz:

 • podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wpisanych do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19; 
 • Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych; 
 • Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej; 
 • domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży; 
 • noclegowni; 
 • schronisk dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi; 
 • ośrodków wsparcia; 
 • rodzinnych domów pomocy; 
 • domów pomocy społecznej; 
 • innego podmiotu za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego. 

Odliczenie darowizny w trakcie roku, jest możliwe dla darowizn, przekazanych w terminie od 1 stycznia 2020 rdo 30 września 2020 rw związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Co więcej, podatnik ma możliwość odliczenia nawet 200% wartości przekazanej darowizny. Ustawodawca uzależnił wysokość odliczenia od terminu przekazania. Darowizny przekazane: 

 • do 30 kwietnia 2020 r. – podlegają odliczeniu w kwocie odpowiadającej 200% wartości; 
 • w maju 2020 r.  podlegają odliczeniu w kwocie odpowiadającej 150% wartości; 
 • od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r.  podlegają odliczeniu w kwocie odpowiadającej wartości. 

Na czym polega rozszerzenie katalogu przekazywanych darowizn? 

Tarcza Antykryzysowa 4.0 umożliwiła również odliczenie darowizny w trakcie roku w stosunku do składników rzeczowych, przekazywanych w formie laptopów lub tabletów określanych jako komputery przenośne na rzecz: 

 • organizacji pożytku publicznego z zastrzeżeniem przekazania darowizny na rzecz organów prowadzących placówki oświatowe lub bezpośrednio placówkom oświatowym; 
 • placówek oświatowych; 
 • uczelni; 
 • placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

Przedmiotem darowizny mogą być wyłącznie komputery przenośne, które spełniają dwa warunki: 

 • są kompletne i zdatne do użytku, 
 • zostały wyprodukowane nie wcześniej niż 3 lata przed dniem ich przekazania. 

Analogicznie do przypadku pozostałych darowizn, które przedsiębiorca może odliczyć w zaliczkach na podatek w trakcie roku, wartość przysługującej ulgi uzależniona jest od terminu przekazania darowizny. W związku z tym darowizny przekazane do 30 kwietnia 2020 r. mogą zostać odliczone w 200% ich wartości. Przedsiębiorca ma prawo odliczenia darowizny w 150% jej wartości, jeżeli przekazanie miało miejsce w maju 2020 r., oraz 100% wartości w przypadku przekazania jej między 1 czerwca a 30 września 2020 r.

Przykład 1. 

Pan Piotr przekazał na rzecz szkoły podstawowej 5 laptopów, które stanowiły środek trwały jego firmy o łącznej wartości 5000 złKomputery kupił w 2019 ri przekazał je 30 maja 2020 r. Czy w zaliczce za maj pan Piotr może uwzględnić wartość przekazanej darowizny? 

Jeżeli przekazanie darowizny zostało odpowiednio udokumentowane i wynikają z tego dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu, to pan Piotr może zmniejszyć podstawę opodatkowania w zaliczce za maj o kwotę równą 150% wartości przekazanej darowizny, a więc o 7500 zł. 

Przykład 2. 

Pani Danuta przekazała 1 czerwca 2020 r. na rzecz placówki opiekuńczo-wychowawczej tablety o wartości 2000 zł. Sprzęt jest kompletny i zdatny do użytku oraz został zakupiony na firmę w 2015 r., co pani Danuta może potwierdzić fakturą zakupu. Jaką wartość przekazanej darowizny pani Danuta może odliczyć w trakcie roku? 

W związku z tym, że nie został spełniony jeden z warunków, ponieważ od dnia zakupu sprzętu upłynęło więcej niż 3 lata, pani Danuta nie będzie mogła skorzystać z ulgi w ramach Tarczy Antykryzysowej 4.0 z tytułu przekazania w formie darowizny tabletów na rzecz placówki opiekuńczo-oświatowej.

Przekazane darowizny, które podlegają odliczeniu w trakcie roku, nie zostały wyłączone z katalogu kosztów uzyskania przychodów. Oznacza to, że przedsiębiorca może ich wartość ująć w kosztach podatkowych. Warunkiem jest przekazanie darowizny w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. 
Podsumowując, rozszerzenie zakresu, odliczenie darowizny w trakcie roku oraz poszerzenie katalogu podmiotów, którym przedsiębiorcy mogą przekazywać takie darowizny, częściowo łagodzi skutki pandemii w Polsce. Dodatkową zachętą do wspomagania m.in. placówek oświatowych przez przedsiębiorców jest zwiększenie wartości odliczenia w stosunku do kwoty przekazanej darowizny. Im wyższa jest wartość obniżająca podstawę opodatkowania, tym niższa jest kwota podatku dochodowego podlegającego wpłacie w trakcie roku, a to z kolei ma pozytywny wpływ na sytuację finansową firmy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów