0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - kiedy do niej nie dochodzi?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W dzisiejszym obrocie gospodarczym transakcje przybierają różne formy i odbywają się w różnych okolicznościach. Wiele firm sprzedaje towary do kontrahentów z Unii Europejskiej i dobrze zna, jakimi zasadami rządzi się wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, zwana dalej WDT jak i warunki jakie trzeba spełnić aby móc zastosować stawkę 0% VAT na sprzedawane towary. Nie zawsze jednak w powyższych transakcjach będzie dochodzić do WDT.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów nie dotyczy każdej dostawy w UE

Warto zwrócić uwagę, że istnieje szereg wyjątków zawartych w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, w których występujące dostawy towarów na terenie Unii Europejskiej, nie będą stanowiły WDT. Będą one miały miejsce w sytuacji, gdy:

  1. towary są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, dla których miejscem dostawy jest terytorium państwa członkowskiego inne niż Polska, jeżeli towary te będą przemieszczane przez tego polskiego podatnika dokonującego ich dostawy lub na jego rzecz,

  2. przemieszczenie towarów następuje poprzez sprzedaż wysyłkową dokonywaną z Polski,

  3. towary będą przemieszczane na pokładach statków, samolotów lub pociągów w trakcie transportu pasażerskiego wykonywanego na terytorium Unii Europejskiej,

  4. wystąpi eksport towarów,

  5. przemieszczenie towarów następuje jedynie przez dane państwo lub państwa, niebędące państwem docelowym dla transportowanych towarów,

  6. towary będą przetransportowane do innego niż Polska kraju unijnego w celu wykonania na nich wyceny lub innych prac (np. gwarancja), po wykonaniu których zostaną odesłane z powrotem do Polski,

  7. towary są czasowo używane na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Polski, w celu świadczenia usług przez podatnika posiadającego siedzibę działalności gospodarczej w Polsce, który przemieścił lub na rzecz którego przemieszczono te towary,

  8. towary są czasowo używane przez polskiego podatnika na terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące, pod warunkiem, że import takich towarów z terytorium państwa trzeciego, z uwagi na ich przywóz czasowy, byłby zwolniony od cła,

  9. przemieszczeniu podlega gaz w systemie gazowym, energia elektryczna w systemie elektroenergetycznym, energia cieplna lub chłodnicza przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej.

Przykłady dostaw niestanowiących wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

Przykład 1.

Pan Ryszard prowadzący sprzedaż maszyn wiertniczych dokonał dostawy takiej maszyny wraz z jej instalacją u kontrahenta czeskiego. Miejsce sprzedaży stanowią Czechy wobec czego dana transakcja nie stanowi wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Interpretacja indywidualna z 07.05.2014r. Dyrektora Izby Skarbowej w  Warszawie o sygn. IPPP3/443-117/14-2/LK

Przykład 2.

Pan Zbigniew prowadzi działalność gospodarczą polegającą na produkcji obuwia. Jedna ze specjalistycznych aparatur do zszywania skóry uległa awarii. Pan Zbigniew wysłał tę maszynę do wykwalifikowanego serwisu do Francji w naprawy gwarancyjnej. Aparatura po naprawie została odtransportowana do siedziby firmy Pana Zbigniewa. W tej sytuacji również nie dochodzi do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Interpretacja indywidualna z 18.06.2014r. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu o sygn. ILPP4/443-138/14-5/EWW.

Przykład 3.

Pan Krzysztof sprzedający akcesoria sportowe wysłał rękawice sportowe do osoby prywatnej z Francji nie będącej podatnikiem. W takiej sytuacji wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów nie wystąpi.

Interpretacja indywidualna z 01.10.2015r. Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy o sygn. ITPP3/4512-334/15/AT.

Przykład 4. 

Polska firma, posiadająca siedzibę w Niemczech dokonała sprzedaży towarów na Ukrainę. Towar będzie przemieszczany przez granicę polską. Niemniej jednak nie będzie stanowił wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, gdyż jest przedmiotem eksportu towarów.

Interpretacja indywidualna z 03.10.2014r. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach o sygn. IBPP4/443-293/14/LG.

Przykład 5.

Polska firma dokonała sprzedaży jabłek do Francji. Towar został wywieziony a na terytorium Niemiec został przeładowany do innego samochodu ciężarowego, po czym odjechał do kontrahenta we Francji. Wewnątrzwspólnotową dostawę towarów nie będzie stanowił przewóz towarów z Polski do Niemiec jak i z Niemiec do Francji.

Interpretacja indywidualna z 30.08.2013r. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach o sygn. IBPP4/443-271/13/PK.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów