0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług podatnika zwolnionego z VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca, który korzysta ze zwolnienia VAT a współpracuje z firmami z terytorium UE, może być zobowiązany do składania dodatkowych deklaracji z zakresu VAT. Zobacz, jak rozliczyć wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług przez podatnika zwolnionego z VAT!

Kto może skorzystać ze zwolnienia z VAT?

Na początek przypomnijmy, kto może korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 PLN. Jeżeli w trakcie bieżącego roku limit ten zostanie przekroczony, to zwolnienie automatycznie przestaje obowiązywać począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

W przypadku przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą limit 200 000 PLN liczony jest proporcjonalnie do okresu prowadzonej w danym roku działalności gospodarczej.

Kiedy nie jest możliwe korzystanie ze zwolnienia z VAT? 

Ustawa o VAT wymienia również wyjątki, w przypadku których nie jest możliwe korzystanie ze zwolnienia z VAT. Są to m.in.:

  • dostawy towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym (z wyjątkiem m.in. wyrobów tytoniowych i samochodów innych niż nowe środki transportu),

  • dostawy terenów budowlanych,

  • dostawy nowych środków transportu,

  • świadczenie usług prawniczych i w zakresie doradztwa,

  • świadczenie usług jubilerskich.

Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług przez podatnika zwolnionego z VAT

Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia z VAT są uprawnieni do dokonywania sprzedaży na rzecz zagranicznych kontrahentów. W przypadku eksportu towarów czy też świadczenia usług na rzecz firm spoza UE na przedsiębiorcy nie ciążą dodatkowe obowiązki. Jeżeli natomiast nabywcą jest firma z Unii Europejskiej, to najczęściej przy świadczeniu usługi pojawi się konieczność rejestracji do transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Deklaracje VAT składane przez nievatowca

Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług przez podatnika zwolnionego z VAT jest możliwe, ale rodzi pewne konsekwencje. W przypadku gdy będą świadczone usługi podlegające pod art. 28b ustawy o VAT, to jak już wspomniano, konieczna będzie rejestracja do VAT-UE.

Art. 28b ustawy o VAT wskazuje, że przy świadczeniu usług na rzecz podatnika (a więc firmy) miejscem opodatkowania jest siedziba czy miejsce prowadzenia działalności przez nabywcę. Wyjątkami, których nie dotyczy powyższy artykuł, są m.in. usługi związane z nieruchomościami. Rejestracja do VAT-UE będzie konieczna np. przy świadczeniu usług informatycznych na rzecz firmy z innego kraju Unii Europejskiej, która jest podatnikiem zarejestrowanym do VAT-UE (można to zweryfikować za pomocą bazy VIES).

Rejestracji dokonuje się na druku VAT-R w części C.3 formularza. Przy sprzedaży lub nabywaniu usług należy zaznaczyć pole nr 60 oraz wskazać przewidywaną datę rozpoczęcia dokonywania tych czynności. Zgłoszenia należy dokonać jeszcze przed pierwszą transakcją.

Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług - rejestracja do VAT-UE

Przedsiębiorca, który wykona usługę w ramach wewnątrzwspólnotowego świadczenia, będzie zobowiązany do złożenia informacji podsumowującej VAT-UE, w której należy wykazać numer VAT-UE nabywcy oraz kwotę transakcji przeliczoną na PLN.

Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług - do kiedy składać informacje UE?

Informacje VAT-UE mogą być składane za okresy miesięczne wyłącznie w formie elektronicznej - termin złożenia upływa 25-ego dnia miesiąca po danym miesiącu rozliczeniowym.

Co ważne, informacje VAT-UE składa się obowiązkowo wyłącznie, gdy w danym okresie wystąpiły transakcje wewnątrzwspólnotowe. Nie ma konieczności składania “zerowych” informacji, kiedy w danym okresie przedsiębiorca nie świadczył usług dla podatników z UE.

Zwykle przy świadczeniu usług informatycznych czy programistycznych, pojawiają się również zakupy usług od firm z UE, np. z Google AdWords czy nabycia dostępów do programów. Otrzymana faktura nie będzie zawierała podatku VAT, ale przedsiębiorca mimo że korzysta ze zwolnienia z VAT, będzie zobowiązany do naliczenia i opłacenia podatku (zwykle obowiązuje podstawowa stawka 23%).

Przedsiębiorca, który korzysta ze zwolnienia z VAT przy wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług (np. programistycznych), będzie zobowiązany do rejestracji do VAT-UE. Dodatkowo będą go czekać nowe obowiązki związane ze składaniem informacji VAT UE za miesiące, w których dokonuje sprzedaży usług dla podatników z innych krajów Unii Europejskiej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów