0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 2022

Wielkość tekstu:

Kto opłaca składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych są funduszami celowymi. Składki opłacane są za pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Składki na te fundusze opłacane są przez pracodawców, od wynagrodzenia brutto pracownika. Jednak składki na FP są obowiązkowe również dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz zleceniobiorców.

Pracodawcy zwolnieni są z opłacania składek na FP i FGŚP za:

  • kobiety, które skończyły 55 lat, i mężczyzn, którzy ukończyli 60 lat,
  • osoby powracających z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych – zwolnienie z tych opłat przysługuje przez 36 miesięcy od pierwszego miesiąca po powrocie z takiego urlopu,
  • pracowników, którzy ukończyli 50 lat i przez 30 dni przed zatrudnieniem pozostawali w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy (PUP) – zwolnienie wówczas przysługuje przez okres 12 miesięcy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę,
  • pracowników skierowanych do pracy przez PUP, którzy nie ukończyli 30 lat – zwolnienie przysługuje przez 12 miesięcy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę,

Zwolnienie z opłacania fP może mieć miejsce także w innych przypadkach o czym więcej: Składki na FP - kiedy jesteśmy zwolnieni z opłacania?

Stopy procentowe składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w 2022 roku

Rodzaj funduszu

Fundusz Pracy

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Stopa procentowa

2,45 %

0,10 %

 
W celu wyliczenia wynagrodzenia pracownika w kwocie brutto, netto i całkowitego kosztu zatrudnienia, warto skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów